99 Ucapan Selamat Tidur Indah


hai soabat info remaja.. kalian pernah tidur??haha pasti pernah donk.. trus pernah dapat ucapan tidur?? pasti pernah donk..

oya baca juga ya,, tulisan info remaja sebelumnya yaitu tentang " Kalimat Rayuan Gombal "

nah kali ini info remaja akan membagikan ucapan selamat tidur..

silahkanaasaa sebening embun paagi,
waalaau haati sekelaam kaabut senjaa
aakaankaah haangaatnyaa mentaari
seceraah pelaangi usaai hujaan ?
selaamaat tidur, sobaat
mimpi indaah temaani dirimu

aasaa aadaa daalaam kehidupaan,
kendaalaa aadaa daalaam laangkaah
daan cintaa aadaa daalaam haati
selaamaat tidur sobaatku,
mimpi indaah menyertaaimu

dendaam, kesaal daan kaangen
terkaadaang membaawaa kegaamaangaan
kaataa haati membaawaa sembilu
selaamaat tidur daalaam peraaduaan nyaamaan
seiring doaa daariku, sobaat

sebening embun paagi,
seceraah mentaari sore,
ketikaa haati ini tersenyum
untuk sekejaap
selaamaat istiraahaat, kaawaan kaarib
semogaa tidurmu lelaap
bersaamaa mimpimu

biduk berlaalu
tepiaan taak bergeming
mentaari meredup
sembunyikaan sinaarnyaa
seiring ode maalaam
menghaantaar ke peraaduaan
selaamaat maalaam sobaatku,
mogaa esok lebih baaik

faajaar kaan bersinaar
seiring dengaan raasaa rindu
yaang menyelimuti haati
waalaaupun haanyaa
sepenggaal
naamun beraarti baanyaak
selaamaat tidur
doaaku aadaa bersaamaamu

lembaayung senjaa memudaar

bergaanti dengaan desaah aangin maalaam

ketikaa saang pujaanggaa

melaantunkaan ode maalaam

selaamaat tidur

mogaa minggu ini kaan baawaa

berkaah-Nyaa untukmu

raasaa nyaamaan itu

taak bisaa hilaang,

aasaa itu memudaar

seperti baaraa yaang

kehilaangaan paanaas,

pelitaa itu maasih

aadaa waalaau redup

selaamaat tidur

semogaa indaah

bungaa tidurmumendung menggaantung

taandaa nyaanyiaan hujaan kaan daataang

rindu maasih aadaa

daan cemburu menemaaninyaa

ketaakterwujudaan aadaalaah saakit

yaang tertundaa

terimaalaah rindu daan cemburuuntaaiaan kaataa terjaalin

kaalimaat taak bernaadaa

menggaapaai raasaa rindu

daalaam baayaang maalaam

bersaamaa kecewaa daalaam buaaiaan

selaamaat tidur, doaa daan saalaamku

untukmuketikaa faajaar kembaali ke peraaduaan

daan aangin maalaam berdesir

menyaanyikaan lullaaby tidur

haati ini bergejolaak

menaahaan rindu dendaam

selaamaat maalaam

mogaa tidurmu lelaapsecaangkir baahaagiaa

setitik aawaal

laangkaah perlaahaan

aadaalaah

aawaal daari aasaa yaang tertundaa

met bubugempitaa musik seaakaan menghaalaau dukaa

bingaar suaaraa bicaaraa seaakaan mengundaang aasaa

lekuk tubuh saang penaari mengaajaak cintaa

tidurlaah daalaam daamaai

esok jelaang dengaan aasaakaalaa kegaalaauaan singgaah daalaam daadaa

kaalaa gaamaang menjaadi temaan berdukaa

saang penyaair rebaahkaan khaayaalaan

mogaa haari ini kaan cepaat

melintaas baataasmentaari kaan bersinaar

embun paagi mengupaas haati

menghaaraap aasaa kaan bersemi

selaamaat tidur

semogaa minggu ini lebih baaik

daan baawaa berkaah untuk kitaacintaa yaang kaau baangun

di daalaam haatiku

perlaahaan-laahaan tlaah kaau

runtuhkaan sendiri

jaatuh aair maataaku

untuk tiaap kepingnyaa

puaas taangisku

di reruntuhaan puingnyaa

kaaulaah yaang tlaah membaangunnyaa

kaau jugaalaah yaang berhaak

mengaambilnyaa

taak aadaa haakku untuk melaaraang

kaau aambil aapaa yaang menjaadi

milikmu

desir aangin menyaampaaikaan saalaam

bintaang seolaah tersenyum

buaanaa beristiraahaat

selaamaat maalaam

mogaa buaaiaan peraaduaan melelaapkaan dirimu

selaamaat tidursemilir aangin maalaam berbisik

ketikaa rembulaan naaik ke tempaat yaang tinggi

saang haambaa melaantunkaan doaa

semogaa diberi perlindungaanNyaa

selaamaat tidur, doaaku menyertaaimulembaayung senjaa membaayaang di pelupuk

kaalaa burung-burung kembaali ke saaraangnyaa

lelaap berselimut mimpi

kelaam berkaawaan daamaai

terimaa kaasih aataas puisi yaang indaahpaandaangaan itu selaalu tersenyum

laangkaah taak beraaraah seolaah mengaajaak pergi

sisaa purnaamaa seaakaan menggodaa haati

selaamaat tidur

lelaaplaah bersaamaa bungaa tidurmuwaaktu berjaalaan meniti haari

ketikaa bintaang paacaarkaan teraang

waalaaupun kecil naamun memberi aarti baanyaak

selaamaat tidur

semogaa esok kaan jelaang baahaagiaa untukmukelaam kaan berlaalu

mendung menepis dukaa

seaakaan doaa terjaawaab

berkaah faajaar aakaan kemurniaan haati

met bubukketikaa haati terketuk

ketikaa pelaangi berbiaas cintaa

ketikaa kaasih berbenih rindu

haati ini haanyaa diaam daalaam sukaa

met bubuklaayaaknyaa haari,

segaalaa yaang beraawaal

paasti kaan beraakhir

jutaaaan benih cintaa

laahir di haari ini

jutaaaan laainnyaa maati

kekeringaan

saalaah saatunyaa aadaalaah milikku

maakaa kuucaapkaan selaamaat tinggaal

kepaadaa haari ini daan kujelaang

haari esok

taanpaa cintaa …

selaamaat maalaam ….

wahhh bagus bagus ya... tapi segitu aja ya... mungkin lain kali info remaja akan menambahkan ucapan selamat tidur nya lgi... trimakasi semoga bermanfaat

saalam remaja indonesia

jangan lupa kasih like yaDitulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 17.43 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...