99 Ucapan Selamat Siang Indah


Disiang hari yang panas kayak bulan2 kemarau ini, pasti enaknya santai-santai sambil sms'an atau maen ama temen/pacar...haha
Nah.. kan biasanya kalo mau membuka pembicaraan agak sulit tuh, maka dari itu info remaja akan memberikan kata kata ucapan selamat siang yang sekaligus buat pembukaan pembicaraan.. 

Okwehh langsung saja.. cekidot!

Kata Mutiara Selamat Siang Romantis

"Selaamaat Siaang Saahaabaatku"

-Kaalaau aadaa sumur dilaadaang

-Boleh kitaa menumpaang maandi

-Kaalaau aadaa umur paanjaang

-Boleh kitaa berjumpaa laagi

Semogaa Haari Ini menyenaangkaan buaat sobaat semuaa.

======================================================

Jikaa cobaaaan sepaanjaang sungaai, maakaa kesaabaaraan itu seluaas saamuderaa..

Jikaa haaraapaan sejaauh maataa memaandaang, maakaa tekaad mesti seluaas aangkaasaa membentaang..

Jikaa pengorbaanaan sebesaar bumi, maakaa keikhlaasaan haarus seluaas jaagaad raayaa.

Selaamaat Siaang Waahaai Saahaabaatku .

================================================== ====
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bagaimana Ucapan Selamat Siang nya?? keren'keren kan?? ada lagi loo
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kehidupaan itu aadaalaah baagaaimaanaa kitaa berproses daari aapaa yaang aakaan daan sedaang kitaa laakukaan daan mengaambil pelaajaaraan daari aapaa yaang telaah kitaa kerjaakaan. Selaamaat Siaang Sobaat.

================================================== ====

Setiaap oraang mencobaa mencaapaai suaatu haal yaang besaar, taanpaa menyaadaari baahwaa hidup itu aadaalaah kumpulaan daari haal-haal kecil yaang aandaa jaalaani.

Selamat Siang.

================================================== ====

Haalo aall Selaamaat Siaang.. Selaamaat Beristiraahaat daan Selaamaat Maakaan Siaang Yaa .

================================================== ====

Selaamaat Siaang Sobaat, Taaukaah aandaa.. Semaakin aandaa mengaagung-aagungkaan diri aandaa sendiri ∂ï situlaah aandaa mulaai berbohong. Semaakin aandaa membaanggaakaan diri maakaa semaakin besaar pulaa kebohongaan yaang terucaap daari mulutmu.

================================================== ====

Berjaalaanku di jaalaan setaapaak, berusaahaa menemukaan aarti setiaap taapaak yaang telaah aaku lewaati daan mencaari taapaak yaang laain paadaa jaalaanku ini, Selaamaat Siaang Saahaabaat.

================================================== ====

Met Siaang Saahaabaat..

Kaaliaan taau...

Terkaadaang efek daari cintaa ♥ maampu merubaah sifaat dewaasaa menjaadi sifaat kekaanaak-kaanaakaan.

================================================== ====

Hidup ibaaraat menaaiki sepedaa, aagaar tidaak terjaatuh daan tetaap seimbaang, kitaa haarus terus bergeraak daan mengaayuhkaan kaaki.

Selamat Siang.

================================================== ====

Seaandaainyaa kitaa tidaak maampu untuk memberikaan kesenaangaan kepaadaa oraang laain, paaling tidaak berusaahaalaah supaayaa kitaa tidaak mengirimkaan kesusaahaan kepaadaa oraang laain. Selaamaat Siaang daan Selaamaat Maakaan Siaang Yaa .

================================================== ====

selaamaat siaang temaan2? siaang aadaalaah waaktu istiraahaat daan waaktu maakaan siaang. maanfaaaatkaan laah wktu ini sesuaai dengaan kehaarusaannyaa. kaarnaa itulaah keaadilaan terhaadaap diri kitaa sendiri. "jaangaan pernaah bilaang jikaa aandaa bisaa aadil terhaadaap oraang laain. jikaa paadaa diri sendiri saajaa aandaa belum bisaa aadil."

================================================== ====

AAndaai kaataa kaaliaan bertaawaakaal kepaadaa AAllaah dengaan benaar-benaar taawaakaal, sungguh kaaliaan aakaan diberi rizki, sebaagaaimaanaa burung diberi rizky. Di paagi haari keluaar daalaam keaadaaaan perut kosong daan kembaali daalaam keaadaaaan kenyaang. Selaamaat Siaang N Selaamaat Maakaan Siaang Yaa .

================================================== ====

Selaamaat Siaang Saahaabaat, Tuhaan mengijinkaan kitaa disaakiti, aagaar esok haari kitaa taahu caaraa untuk mengobaati oraang yaang terlukaa.Tuhaan membuaat kitaa menaangis, aagaar esok haari kitaa maampu menghibur oraang yaang bersedih. Tuhaan menjaadikaan kitaa maanusiaa dengaan segaalaa kelemaahaan daan kelebihaan, aagaar kitaa saadaar daan taahu, baahwaa haanyaa dengaan "BERDOAA & BERUSAAHAA", Tuhaan aakaan menjaadikaan segaalaanyaa indaah paadaa waaktunyaa.

================================================== ====

selaamaat Siaang Saahaabaat, tidaak teraasaa sudaah weekend laagi aajaa nih.. aapaa rencaanaa paaraa saahaabaat di weekend ini??.

================================================== ====

MESKIPUN 2+3=5.

AAku tetaap percaayaa..

1+1+1+1+1=5.

AArtinyaa: "KESUKSESAAN YAANG SAAMAA BISAA DIDAAPAAT DAARI JAALAAN YAANG BEDAA.."

Maaf ya, kalo kata-kata ucapan selamat siang nya agak kacau, dan kurang lengkap soalnya diluar masih jarang banget kata-kata ucapan selamat siang nya.. jadi harus nulis sendiri deh..

Sekian.. Semoga bermanfaat
Salam remajeaaa indonesia

jangan lupa kasih like!Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 23.10 Kategori:

6 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...