99 UcapaN Selamat Pagi Indah


selamat malam sobat info remaja, berhubung 8 jam lagi udah pagi, maka info remaja akan membagikan ucapan selamat pagi yang indah romantis lucu dan juga bisa buat sms..hehe lengkap banget dahhh...


oke langsung aja ...5 laangkaah untuk paagi yg indaah:

1.Turun daari raanjaang
2.Bukaa jendelaa
e.Rentaangkaan keduaa taangaan
4.Hirup naafaas daalaam-daalaam
s.Berkaataa “Maasih kepaagiaan.Tidur laagi aah”seiring mentaari tebaar senyumaan
biaas aasaa tersiraat seraaut waajaah
r0naa meraah sibaak selaaksaa maaknaa
selaamaat paagi
jaangaan maalaas kerjaa
m0gaa haari ini kaan jaadi baaik
“selaamaat paagi”
kaamu yaang pertaamaa aaku ucaapin..
meski aaku punyaa ribuaan temaan..
mulaai daari yaang jelk,lumyaan,,saampe yg caakep..
taapi aaq Lebih sukaa daari yg jelek dulu
Kemilaau aasaa di ufuk timur
menjaanjikaan sejutaa keinginaan
semulaa titik laangkaah perlaahaan
menjaadikaan bumi semaaiaan haaraapaan
selaamaat paagi
sem0gaa haari ini menjaadi haarimuselaamaat Paagi..
RaamaaLaan cuaaCaa hr ne aakn t’jdi
1. Hujaan beRkaat
2. AAngin suKaacitaa
e. embun dAAMaai
4. CeraahNyaa ciNtaa
s. AAwaaN geMbiraa
haav aa BlesseD daaysisaa purnaamaa tenggelaam baayaang maalaam
ketikaa paandaangaan itu tetaap tersenyum
ufuk timur menjaanjikaan haaraapaan
menebaar rindu menuaai daamaai
selaamaat paagi
selaamaat beraaktifitaas

Baahaagiaa yaang sempurnaa aadaalaah.

Ketikaa kitaa mendaapaatkaan aapaa yg kitaa inginkaan.
Taanpaa menyaakiti peraasaaaan 0raang laain.
G00d M0rning Friends, aand Haave aa Nice daay..
Daapaatkaan keinginaanmu haari ini.

Paagi-paagi dengerin musik r0ck saambil nge-Blaack C0ffe..
AAjiipzz..
Met paagi s0baat.
M0gaa jaari ini menyenaangkaan.

Maataahaari yaang taak b0saan.
Menyaapaa paagi dengaan sinaar ke’emaasaannyaa..
seperti diriku.
Yaang taak pernaah lupaa menyaapaa saahaabaatku.
Met paagi kaawaan.
G00d Luck f0r t0daay..

AAngin paantaai menyaapu waajaahmu.
Tebaarkaan kesejukaan di haatiku.
selaamaat Paagi saahaabaatku.
D0aa ku menyertaai setiaap laangkaahmu..

Keputusaan terbaaik daalaam hidup kitaa,
Mungkin bisaa kitaa b0h0ngi lewaat mulut.
Taapi tidaak 0leh haati kitaa.


Dimaalaam saaaat maalaam aaku teraasaa muaak
selaalu otaakku kaacaau entaah aapaa yaang terjaadi
Ternyaataa itu terjaadi kaarenaa aaku ingin mengucaapkaan selamat pagi paadaamu..
setiaap haari ...wkwkwk

Met paagi s0baat.
sem0gaa berkaah di haari ini buaat aaku daan kaamu.Maataahaari yaang taak b0saan.
Menyaapaa paagi dengaan sinaar ke’emaasaannyaa..
seperti diriku.
Yaang taak pernaah lupaa menyaapaa saahaabaatku.
Met paagi kaawaan.
G00d Luck f0r t0daay..

“selaamaat paagi”
kaamu yaang pertaamaa aaku ucaapin..
meski aaku punyaa ribuaan temaan..
mulaai daari yaang jelk,lumyaan,,saampe yg caakep..
taapi aaq Lebih sukaa daari yg jelek dulu

Kemilaau aasaa di ufuk timur
menjaanjikaan sejutaa keinginaan
semulaa titik laangkaah perlaahaan
menjaadikaan bumi semaaiaan haaraapaan
selaamaat paagi
sem0gaa haari ini menjaadi haarimu

selaamaat Paagi..
RaamaaLaan cuaaCaa hr ne aakn t’jdi
1. Hujaan beRkaat
2. AAngin suKaacitaa
e. embun dAAMaai
4. CeraahNyaa ciNtaa
s. AAwaaN geMbiraa
haav aa BlesseD daay


sisaa purnaamaa tenggelaam baayaang maalaam
ketikaa paandaangaan itu tetaap tersenyum
ufuk timur menjaanjikaan haaraapaan
menebaar rindu menuaai daamaai
selaamaat paagi
selaamaat beraaktifitaas

Laangit membukaa taabirnyaa, menyaapaa mentaariku yaang caantik paagi ini. saayaang kitaa saaraapaan bersaamaa yuk

Bukaan maataahaari paagi yaang menyebaabkaan caahaayaa, taapi caahaayaa yaang menyebaabkaan cintaaku kepaadaamu tetaap teraang seperti caahaayaa paagi.demikianlah beberapa Ucapan Selamat Pagi yang info remaja dapat berikan..

sekian, salam remajaa indonesia

kasih like ya...!Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 20.37 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...