20 Puisi Untuk Guru


kalau kita pikir-pikir dengan benar-benar memang jasa jasa guru itu banyak sekali, dan guru pun tak minta imbalan sedikitpun pda kita,, yaaa.. walaupun minta imbalan ke pemerintah dalam bentuk gaji..kwkwkk
Namun kalau dihitung jasa guru memang banyak bangt ya.. dari gak bisa nulis sampe bisa Ngeblog nulis puisi untuk guru di info remaja..hehe


Oya baca juga " Puisi Tentang Guru

Oke.. Langsung aja..!!

Guru  Sejahtera
Lihaatlaah  daan  coba  cermaati
Sosok  yaang  daataang  di  paagi  sepi
Paantaalon  daan  Kemejaanyaa  raapi
Bergesper  gelaap  jugaa  berdaasi
Sepaatu  mengkilaap  melaangkaah  paasti
Dengaan  laaptop  di  taangaan  kiri
Daan  jugaa  aalaat  komunikaasi
Raambut  tersisir  berminyaak  waangi
AAromaanyaa,  Hmm…  sehaarum  kesturi
Lihaatlaah  rumaahnyaa,
Yaang  taak  jaauh  daari  sekolaah
Sungguh  bersih  daan  aasri
Waarnaa  caat,  hiaasaan  daan  aalaam  seraasi
Di  haalaamaan  rumput  hijaau  menghiaasi
Diselingi  pohon  rimbun  di  keduaa  sisi
Gaaraasi  mobil  di  sebelaah  kiri
Dengaan  taanaamaan  pot  mengelilingi
AAdaa  baangku-baangku  diteraasnyaa
Yaang  baanyaak  dipenuhi  bungaa-bungaa
AAdaa  aair  maancur  daan  kolaam
Di  maanaa  ikaan  bergerombolaan
Di  ruaang  daalaam  taak  kalah  jugaa
Peraabot  sederhaanaa  yaang  aapik  tertataa
AAdaa  ruaangaan  luaas  saatu  saajaa
Daan  raak  buku  sungguh  besaarnyaa
AAnekaa  judul  ribuaan  jumlaah
Komik,  kaamus  aanekaa  maajaalaah
Biologi,  geograafi  jugaa  sejaaraah
Kaaryaa  saastraa,  puisi,  cerpen  daan  prosaa
Buku  ceritaa  aanaak,  remaajaa,  daan  dewaasaa
Beraagaam  kliping  daan  ensiklopediaa
Deretaan  paanjaang  haasil  kaaryaa  ilmiaah
Sungguh  sumber  ilmu  semuaa  isinyaa
AAdaa  jugaa  mediaa  elektronikaa
Yaang  membuaat  pelaajaaraan  berjiwaa
Petaa  benuaa  semuaa  aadaa
Jugaa  globe  daan  berbaagaai  aalaat  peraagaa
Di  situlaah  Iaa  siaapkaan  pelaajaaraan
Dengaan  sungguh-sungguh  persiaapaan
Di  depaan  kelaas  aakaan  disaampaaikaan
Ilmu  dengaan  aanekaa  penyaampaaiaan
Baagaaimaanaa  murid-murid  taak  kaayaa
Dengaan  ilmu  yaang  aakaan  diseraapnyaa
Seperti  itulaah  semuaa  rumaah
Yaang  dimiliki  guru-guru  daaeraah
Merekaa  hidup  dengaan  sejaahteraa
Bersaamaa  istri  daan  aanaak-aanaaknyaa
Kaarenaa  jaasaa  yaang  tiaadaa  taaraa
Mengukir  pribaadi  aanaak  negri
Dengaan  ilmu  daan  budi  pekerti
Mengaasaah  aakaal  daan  menghiaas  haati
Sejaak  kecil  hinggaa  terbaawaa  maati
Sungguh  baalaasaan  yaang  taak  sepaadaan
Meski  dengaan  emaas  intaan  berliaan 


Puisi Untuk Guru


Oraang  kaataa  guru  itu  penaat
Gaaji  taak  seberaapaa  kerjaa  berlaambaak
AAku  kaataa  guru  itu  rehaat
Mengaajaar  taak  seberaapaa  taapi  penuh  berkaat
Kerjaa  sekeraat-sekeraat  paahaalaa  penuh  sendaat
Ilmu  yaang  dicuraah  taak  daapaat  disekaat
Maakin  dicuraah  maakin  mendekaat 


Oraang  kaataa  guru  itu  sungguh  bosaan
Setiaap  taahun  mukaa  saamaa  setiaap  bulaan
AAku  kaataa  guru  itu  singguh  riaang
Sekaali  berkaataa  murid  ketaawaa  giraang
Bilaa  berjaayaa  murid  terus  menjulaang
Jaasaa  baakti  taak  pernaah  hilaang 


PUISI  UNTUK  JASA  GURU 


Engkaau  baagaaikaan  caahaayaa
Yaang  meneraangi  jiwaa
Daari  segaalaa  gelaap  duniaa 


Engkaau  aadaalaah  setetes  embun
Yaang  menyejukaan  haati
Haati  yaang  ditikaam  kebodohaan
Sungguh  muliaa  tugaasmu  Guru
Tugaas  yaang  saangaat  besaar 


Guru  engkaau  aadaalaah  paahlaawaanku
Yaang  tidaak  menghaaraapkaan  baalaasaan
Segaalaa  yaang  engkaau  laakukaan
Engkaau  laakukaan  dengaan  ikhlaas 


Guru  jaasaamu  taakkaan  kulupaa
Guru  ingin  ingin  kuucaapkaan
Terimaakaasih  aataas  semuaa  jaasaamu 


hmm... cukup sekian aja ya.. puisi untuk guru tercinta kita ya.. semoga puisi diatas dapat menambah cinta kita kepada guru.. OK

salam remaja indonesia
Jangan Lupa Beri Like !Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 19.44 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...