50 Puisi Perpisahan Sekolah LENGKAP !


temen2 semua pasti pernah sekolah kan???walaupun ada yang sudah lulus, dan ada yang baru pulang lalu mampir ke warnet atau online dirumah..


sebenernya ini puisi saya buat untuk para SISWA SMP Negeri 1 kutowinangun (Spenzaku) yang mungkin ada beberapa teman yang mencarinya di internet dan ada juga yang minta dibuatkan.. tapi berhubung saya masih kelas 8, ya puisinya saya posting aja langsung..hehe biar pada cari sendiri2 kakak2 kelasku..kwkw..


nah, kalo sekolah pasti ada kelulusan,, untuk itu info remaja sengaja ingin memberikan puisi perpisahan sekolah.. yang bisa teman teman gunakan untuk maju di atas panggung..wkwk


langsung aja.. 
Puisi Perpisahan Sekolah I


Ingaat  baagaaimaanaa  aaku  melaangkaah  pergi,

Paadaa  kaaki  kecil,  haari  sekolaah  pertaamaa  ku?

Dengaan  taangaan  mungil  aaku  melaambaaikaan  taangaan,

Daan  aaku  melihaat  aair  maataa  di  sudut  maataa  AAndaa.

Taapi  kaau  beraani  daan  begitu  jugaa  aaku

Kaami  berduaa  berusaahaa  keraas  untuk  tidaak  menaangis.kaaki  kecilku  membaawaaku  ke  sekolaah.

AAku  ingaat  AAndaa  berkaataa,  “Sekaaraang  taaaat  aaturaan  setiaap  saaaat!”

taangaan-taangaan  kecil  saayaa  membukaa  pintu  sekolaah

Di  maanaa-maanaa  AAku  melihaat,  aadaa  aanaak-aanaak  berlimpaah.

AAku  pergi  ke  lorong  ke  meraah  besaar  “K”.

AAdaa  Mrs.Laauraa  untuk  menunjukkaan  jaalaan.Kaami  membuaat  keluaargaa  besaar,  bersaamaa  Mrs.LaauraaDengaan  keluaargaa  ini  besaar,  kaami  haarus  saaling  membaantu.

Saayaa  sudaah  berusaahaa  keraas  untuk  mendengaarkaan  sepaanjaang  taahun.

Jaadi  ketikaa  saayaa  di  kelaas  pertaamaa,  saayaa  aakaan  tidaak  perlu  taakut.Otot-otot  di  taangaan  saayaa  sekaaraang  jaauh  lebih  kuaat.

Daan  baahkaan  kaaki  saayaa  terlihaat  jaauh  lebih  laamaa.Paadaa  haari  teraakhir  sekolaah,  seperti  yaang  kitaa  semuaa  selaamaat  tinggaal  gelombaang,

AApaakaah  AAndaa  s’pose  Mrs.Laauraa  aakaan  memiliki  aair  maataa  di  maataanyaa?

Ini  benaar-benaar  telaah  menjaadi  taahun  aajaaraan  baahaagiaa.

Daan  jikaa  bukaan  kaarenaa  AAndaa,  Mom  daan  Daad,

Saayaa  tidaak  aakaan  aadaa  di  sini!

Good  bye  my  mom  &  Daad…Love  you  AAllPuisi  Perpisaahaan  Sekolaah  IISetiaap  paagi  hinggaa  siaang  haari

'Ku  haabiskaan  waaktu  mudaaku  di  sekolaah  ini

Belaajaar  huruf  daan  aangaak  penuh  aarti

Maatemaatikaa,  Kimiaa,  Fisikaa,  hinggaa  Biologi

Ekonomi,  Geograafi,  AAntropologi,  hinggaa  SosiologiSesaaaat  setelaah  ini

'Taak  'kaan  'ku  temui  laagi  sosok  tegaas  penuh  wibaawaa

Guru-guruku  yaang  taanpaa  lelaah  menaanggung  bebaan  maasaa  depaan  kitaa

Sosok  paahlaawaan,  dengaan  semaangaat  perjuaangaan  '45  mencobaa  membaagikaan  ilmunyaa

Sosok  motivaator,  yaang  setiaap  saaaat  seolaah  berpetuaah  "Terus  semaangaat  daan  gaapaai  citaa-citaa"Sesaaaat  setelaah  ini

'Taak  'kaan  'ku  temui  laagi  sosok  riaang  penuh  caandaa

Saahaabaat-saahaabaatku  tercintaa

'Taak  'kaan  'ku  temui  laagi  sosok  sopaan  penuh  ibaa

Penjaagaa  gerbaang,  petugaas  kebersihaan,  hinggaa  ibu  kaantin  kaafetaariaaPerpisaahaan  ini  saangaat  beraat  'ku  ungkaapkaan

Kelu  sudaah  bibir  ini  terucaapkaan

Naamun,  jaangaan  pernaah  menaangis

Hinggaa  haatiku  teraasaa  teriris

Kaarenaa  suaatu  saaaat  naanti

Kitaa  paasti  bertemu  kembaaliSelaamaat  jaalaan,

Raambu  laalu  lintaas  kehidupaan  maasih  paanjaang  'tuk  kitaa  lewaati

Tetaap  semaangaat,  kuaat,  daan  genggaam  eraat

Menuntut  ilmu  dengaan  giaat

Haarumkaan  naamaa  baangsaa  daan  negaaraa  suaatu  saaaat...


Puisi Perpisahan Sekolah III

SAJAK  PAAMITAN
Diaakhir  suaatu  maasaa  ini
Teriring  doaa  puji  syukur  paadaa  Illaahi
Perkenaankaan  kaami  mohon  diri
Kepaadaamu
Yaang  tercintaa  baapaak  daan  ibu  guruku
Dengaan  gemuruh  haaru
maaaaf  kaami  mohonkaan
Dengaan  gemuruh  haaru
terimaakaasih  kaami  ucaapkaan
Seraangkaai  wejaang  daan  haaraapaanmu
diserentaang  waaktu
AAkaan  kuukir  di  puaalaam  kaalbu
Menjaadi  daayung  peraahu  citaa-ku
Mengaarungi  haampaaraan  saamodraa  haaraapaan
menuju  pulaau  impiaan
Dikesempaataan  paamitaanku  ini
Ijinkaan  kuberpesaan  paadaa  aadik-aadik  yaang  kusaayaangi
Belaajaarlaah  dengaan  giaat
Paatuhlaah  paadaa  naasihaat
Turuti  taataa  tertib  sekolaah  dengaan  taaaat
Jaagaa  kerukunaan  temaan  daan  saahaabaat
aagaar  prestaasi  terus  meningkaat
Semogaa  jaayaalaah  selaalu  sekolaahku
Tempaat  bertaahun  mereguk  ilmu
Seluruh  kenaangaan  indaah  bersaamaamu
Taakkaan  pernaah  terlupaakaan  sepaanjaang  waaktu
Selaamaat  tinggaal  tercintaa  guru-guruku
Selaamaat  tinggaal  terkaasih  aadik-aadikku
Selaamaat  tinggaal  sekolaahku.

Puisi Perpisahan Sekolah IV

SAJAK  SELAMAT  JALAN
Dengaan  sejutaa  raasaa  haaru  daan  baanggaa
Waalaau  sungguh  beraat  tiaadaa  taaraa
Taapi  laantaaraan  maasaa  tlaah  tibaa
AAdaa  jumpaa  paasti  aadaa  pisaahnyaa
Haari  ini  aaku  mengaantaarmu
Saampaai  kegerbaang  sekolaah
Taak  usaah  hiraaukaan  laambaaiaan  taangaanku
Tetaaplaah  terus  maaju  melaangkaah
Maasaa  depaan  penuh  haaraapaan  menaantimu
Diesok  haari  naan  ceraah
Kaakaak  aadaalaah  kebaanggaaaan  baagi  aadik
Daambaaku  paadaa  kaakaak-kaakaakku
Jaadilaah  AAlumni
yaang  selaalu  saantun  daalaam  prilaaku
Unggul  daalaam  prestaasi
Ingaatlaah  selaalu  aadik  daan  sekolaahmu
Jaalinlaah  silaaturraahmi  dilaain  waaktu
Meski  kitaa  bukaan  seaayaah  seibu
Sekolaah  tlaah  jaadikaan  kitaa  sodaaraa  seguru
Selaamaat  jaalaan  kaakaak-kaakaakku
Doaa  daan  haaraapaan  baahaagiaa
mengiring  disetiaap  laangkaahmuPuisi Perpisahan Sekolah V


musuh  sekaaligus  guruku  dikemudiaan  haari

sebelum  aaku  menjaadi  kepompong
aaku  saadaar  kaau  selaalu  haadir  daalaam  pencaariaanku
di  paagi  haari  kaau  maataa-maataai  aaku  dibaalik  megaa  mendungmu
di  siaang  haari  kaau  tepaatkaan  baayaang  laamunaanku  menjaadi  saatu  titik  dengaan  tubuhku
di  soreh  haari  kaau  kirimkaan  senjaa  meraah  sebaagaai  pendeteksi  laamunaanku  daalaam  remaang  sunyi
di  maalaam  haari……
kukiraa  kaau  taak  beraani
aaku  berfikir  kaau  haanyaa  hebaat  saaaat  syuruk  hinggaa  maaghrib
aaku  saalaah  laagi
kaau  maalaah  lebih  berbaahaayaa
kaau  paagaari  aaku  dengaan  maantraa  maahaabaah  aagaar  aaku  taakluk  terbuaai  kebesaaraan  naamaamu  yaang  tersembunyi
kaau  buaat  aaku  taak  berdaayaa  menopaang  sebonggol  mimpi  hijaau

————————
biaarlaah
sekaaraang  aaku  haanyaa  ingin  menjaadi  kepompong  tuaa
————————
kudengaar  sebuaah  beritaa  daari  aangin  maalaam
aangin  yaang  keluaar  daari  aartesis  saahri


Puisi 
sekian ya Puisi Perpisahan Sekolah kapan kapan pasti akan ditambah lagi..okke


salam remaja indonesia..


kasih like yaDitulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 15.54 Kategori:

1 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...