100 Puisi Kangen Pacar


Hai sobat info remaja.. ada yang lagi kangen kangennan gak nih???

kalo ada, brrrti gak salah teman2 ada di sini di Puisi kangen Pacar 

nah, baca juga artikel info remaja sebelumnya yaitu tentang " Pantun Kangen Pacar "

disini info remaja akan memberikan banyak sekali puisi romantis yanitu puisi kangen pacar..

oke, langsung saja ceidotAAku yaang terdiaam menaataap bulaan
dibaawaah laangit yaang kelaam termenung menaantiMu
berhaaraap kesetiaa’aanMu mengaabulkaan impiaanKu ..
detaak detik waaktu yaang berjaalaan mengaantaarkaanKu daalaam mimpi
yaang berhaaraap Kaau haadir daalaam mimpi terindaahKu ..
Saayaang AAku mencintaaiMu Haadirlaah daalaam setiaap laangkaahKu
menggenggaam taangaanKu saaaatKu raapuh
kaarenaaKu taak bisaa hidup taanpaaMu ..L0nely…
Saatu kaataa yaang paaling menaakutkaan…
Kaadaang diaa daataang saaaat kaau sendiri
Kaadaang diaa memelukmu saaaat kaau meraasaa aasing di tengaah keraamaaiaan
AAku nggaa ngerti kenaapaa
Haari-haari ini diaa sering menyelinaap
Di ruaangaan ini… di aantaaraa 0raang-0raang yaang saamaa…
Seaakaan-aakaan aaku sese0raang yaang saamaa sekaali aasing
AAdaa aapaa dengaan jiwaaku?
AAdaa aapaa dengaan pilaar pilaar temb0k pertaahaanaanku?
Ke maanaakaah naadiku pergi mengembaaraa?
Kenaapaa aaku seperti maati raasaa?
Bukaan kaarenaa laangit
Bukaan kaarenaa taanaah yaang baasaah
Taapi… Mmm…
i reaally dunn0w…
S0meb0dy help me?
(Deep d0wn here i believe… My Best Friend will sh0w me the Truth aand leaad me baack…)

Terucaap saayaangmu lewaat kecupaan di pipi
Maasih kuingaat kaataa-kaataamu daan sentuhaanmu
Maasih kuingaat semuaanyaa…
Kini aaku yaang melepaasmu
Terucaap saayaangku lewaat tetes aair maataa
Waalaau ku haarus mengecup kepergiaanmu
taanpaa kaataa…
taanpaa pelukaan…
taanpaa suaaraa
i dedicaate this t0 my graandmaa… in silence

Ceritaakaan paadaaku tentaang taamaan bungaa kitaa
Tentaang duaa haati yaang lebur jaadi saatu
Tentaang maataahaari keaabaadiaan yaang meraangkaak perlaahaan
Tentaang kerinduaan yaang terus menggel0raa
Tentaang cintaa yaang taanpaa jedaa

Tentaang sejutaa kupu-kupu kerinduaan
Gel0raa cintaa baagaai 0mbaak mencium paantaai
Tiaadaa kenaal lelaah merekaa berpaagutaan
Taapi kaasihku …..

Kerinduaan ini raasaanyaa mencekik jiwaa
AAku lelaah mencumbui perihnyaa kerinduaan
ingin kutelaan waaktu

AAgaar aaku bisaa segeraa membelaai waajaahmu
Membiaarkaanmu bersaandaar di baahuku
Berbaagi kegelisaahaan daan keresaahaan
Menguraai bebaan yaang menggaantung
Mer
aasaai detaak jaantungmu

ingin kubisikkaan pelaan ke telingaamu
Puisi indaah tentaang kehidupaan
Kebaahaagiaaaan yaang ingin kitaa rengkuh
Tentaang citaa-citaa daan haaraapaan
Tentaang indaahnyaa saalju keaabaadiaan

tentaang haangaatnyaa mentaari yaang merekaah
AAh kaasihku …
Betaapaa aaku taak bisaa berhenti mencintaaimu daan Merindumu
=======================================================


Laanjut Puisi Kaangen yaang laain

AAwaalnyaa ku taak sungguh2 mnyukaaimu
kemudiaan sedikit demi sedikit
Ku mulaai mnyaayaangimu
Taapi kini kaau seperti
Semkin teraasaa jaauh daariku
Taak taahu ku kenaapaa begitu
Seperti daaun yaang tertiup aangin
entaah saanggup ku raaih entaah tidaak
AAku merindukaanmu
Saangaat aamaat merindukaanmu
AAku haanyaa bisaa menuliskaannyaa paadaa Selembaar kertaas putih yaang bersih
Betaapaa ku merindukaanmu
seperti raatusaan liter aair yaang beraadaa di paantaai
seperti itulaah rinduku paadaamu


Paadaa maalaam ketikaa rembulaan mengikaat jaanji bintaang
ijinkaan kutaanaam maawaarmu di taamaan mimpi
Di lembaah cintaa yaang dibingkaai pelaangi
es0k ketikaa kaau terjaagaa
Ceritaakaan paadaaku tentaang taamaan bungaa kitaa
Tentaang duaa haati yaang lebur jaadi saatu
Tentaang maataahaari keaabaadiaan yaang meraangkaak perlaahaan
Tentaang kerinduaan yaang terus menggel0raa
Tentaang cintaa yaang taanpaa jedaa
Tentaang sejutaa kupu-kupu kerinduaan

Gel0raa cintaa baagaai 0mbaak mencium paantaai
Tiaadaa kenaal lelaah merekaa berpaagutaan

Taapi kaasihku .....
Kerinduaan ini raasaanyaa mencekik jiwaa
AAku lelaah mencumbui perihnyaa kerinduaan

ingin kutelaan waaktu
AAgaar aaku bisaa segeraa membelaai waajaahmu
Membiaarkaanmu bersaandaar di baahuku
Berbaagi kegelisaahaan daan keresaahaan
Menguraai bebaan yaang menggaantung
Meraasaai detaak jaantungmu

ingin kubisikkaan pelaan ke telingaamu
Puisi indaah tentaang kehidupaan
Kebaahaagiaaaan yaang ingin kitaa rengkuh
Tentaang citaa-citaa daan haaraapaan
Tentaang indaahnyaa saalju keaabaadiaan
tentaang haangaatnyaa mentaari yaang merekaah


Rindu Menghaantaam Jiwaa

taadi siaang maataahaari baaru saajaa bunuh diri
terjun ke lembaah sunyi
mendung...

seperti haatiku yaang berselimut rindu
beku...

sudaah kucaari kaau ke laaut
sudaah kucaari kaau ke laangit
baayaangmu pun taak kujumpaai

kulepaaskaan saajaa rindu paadaa Jaack Daaniels...

seperti 0raang gilaa
aaku terkaapaar di sudut maayaa gelaap ini
bertaanyaa paadaa sepi yaang dijaadikaan aanaak tiri 0leh waaktu

AApaa yaang kaau raasaa kaalaa rindu menghaantaam jiwaa????


Waaktu Ku Rindu
kaataa-kaataa raayu
laagu-laagu rindu

saatu-persaatu laayu

laalu...

remuk dihaancurkaan waaktu

Rindu Untuk Siaapaa
di maataamu
aaku temukaan sepucuk rindu
daan suraat cintaa

haanyaa saajaa aaku taak beraani membaacaa

aah...
kaau lupaa menulisnyaa untuk siaapaa???
Ceritaa Rindu
lihaatlaah...
kerinduaan terkaapaar di pinggir jaalaan
dibaanjiri sumpaah seraapaah
dilumuri penyesaalaan taanpaa kaain kaaffaan

ketikaa haasraat daan keinginaan dibenturkaan paadaa kenyaataaaan
ketikaa keyaakinaan r0b0h tertimpaa keaadaaaan

taajaam lidaahmu menebaas jaantungku

berhaamburaan sukaa dukaa
caandaa taawaa
daan segaalaa kenaangaan kitaa

tersaapu aangin maasuk c0mberaan

kulihaat kerinduaan menaangis
aair maataanyaa menaambaah aasin ceritaa ini


Raasaa Kaangen

baaru aaku taahu
kaangen itu raasaanyaa aasin
iaa meleleh
daari sudut-sudut maataakuPuisi Rindu
Seguraat waajaah sendu... Seuntaai syaair pilu...
Sep0t0ng haati yaang berbaalut rindu..
Rindukaan haadirmu, rindukaan senyummu..
Tuhaan di Surgaa.. trimaakaasih tlaah kaau Kirim
Diaa yaang saangaat beraarti
Untuk hidupku
Diaa pelaangi haatiku, waarnaai haariku...
Sep0t0ng aasaa didaadaa untuk tetaap aadaa, taakkaan sirnaa
Kini... naanti... daan sepaanjaang maasaa.
           Puisi Rindu
AAwaalnyaa ku taak sungguh2 mnyukaaimu
kemudiaan sedikit demi sedikit
Ku mulaai mnyaayaangimu
Taapi kini kaau seperti
Semkin teraasaa jaauh daariku
Taak taahu ku kenaapaa begitu
Seperti daaun yaang tertiup aangin
entaah saanggup ku raaih entaah tidaak
AAku merindukaanmu
Saangaat aamaat merindukaanmu
AAku haanyaa bisaa menuliskaannyaa paadaa Selembaar kertaas putih yaang bersih
Betaapaa ku merindukaanmu
seperti raatusaan liter aair yaang beraadaa di paantaai
seperti itulaah rinduku paadaamu
         Puisi Rindu
Haari-haari ku sepi daan sunyi
Haanyaalaah kerinduaan yaang begitu mendaalaam kuraasaakaan paadaamu
Saaaat aaku haanyaa saanggup meneteskaan aair maataa
Saaaat aaku haanyaa saanggup tuk terdiaam daan terkaatub
AAku telaah menaahaan rindu ini kaasih
Bilaakaah kitaa bersuaa
Lemaah luruh raagaa ini
Mengingaat aakaan cintaa kitaa
AAkaan kaasih saayaangmu naan jaauh disaanaa
Kaasih, taak kaan lelaah ku tunggu
Haangaat cintaa daan saayaangmu laagi
Waalaau haarus kutempuh rimbaa
Getir aasaa naan laaraa
Naamun ku taau
Kaau kaan setiaa untuk cintaa kitaa
Bisik haati kiaan lirih
Daalaam gelaap kutaataap baayaangmu
Meski itu semu
Seaakaan waaktu kiaan sempit menghimpit
Menghimpit rindu kiaan menderu
Kutaataap senjaa aawaan kelaabu
Melukis raaut indaah waajaahmu
Meski raagu, naamun tetaap kumerindu
Untukmu

sekian ya.. puisi kangen pacar dari info remaja semoga bermfaat bagi teman2 semua... amin

salam remaja indonesia
jangan lupa kasih like
Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 19.45 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...