100 Pantun Untuk Kekasih


eghm,, berhubungan dengan info remaja yang suasana hatinya lagi agak seneng(hehe) jadi kali ini info remaja akan membagikan sesuatu yang seneng seneng pula.. waaaww.. apakah itu..

tapi ngomong ngomng atikel yang ini di bca juga ya " Pantun Untuk Pacar "

nahh untuk pantun kekasih nya bisa langsung kita mulai sekarang ajaokeh, pantun untuk kekasih yang pertma..ikaan kecil beribu ribu
ikaan besaar baanyaak di paasaar
Waaktu kecil di saayaang ibu
Waaktu besaar di syaang paacaar

Beribu - ribu Bintaang dilaangit
Haanyaa saatu yaang bercaahaayaa
Beribu - ribu waanitaa caantik
haanyaa FeRAA yaang kucintaa

ke mekaah dulu
baaru ke baandung
menikaah dulu
baaru mengaandung

jaalaan - jaalaan ke kotaa maanaado
jaangaan lupaa membeli pepaayaa
klo maaw cri cowo
pilih laa yaang gaanteng seperti saayaa

beribu ribu pohon beringin
haanyaa saatu si pohon
raandu saaaat maalaam teraasaa dingin
haanyaa waajaah mu yaang aaku rindu

beribu ribu bintaang di laangit,
haanyaa saatu yaang bercaahaayaa
beribu ribu waanitaa caantik
haanyaa kaamu yaang ku cintaa

gaaraa-gaaraa hujaan gerimis
membaasaahi aalaam semstaa
gaaraa-gaaraa senyumaan maanis
membuaat aaku jaatuh cintaa

laanjut.. paantun kekaasih

daarimaanaa daataangnyaa lintaah
daari saawaah turun ke kaali
daarimaanaa daataangnyaa cintaa
daari maataa turun ke haati

jaalaan-jaalaan ke kotaa paaris
baanyaak rumaah berbaaris-baaris
biaar maati diujung keris
aasaal daapaat dindaa yaang maanis

Tingkaap paapaan kaayu bersegi,
Saampaan saakaat di Pulaau AAngsaa;
indaah taampaan keraanaa budi,
Tinggi baangsaa keraanaa baahaasaa.

Buaah beraangaan maasaaknyaa meraah,
Kelekaati daalaam peraahu;
Lukaa di taangaan naampaak berdaaraah,
Lukaa di haati siaapaa yaang taahu.

Daari maanaa punaai melaayaang,
Daari paayaa turun ke paadi;
Daari maanaa daataangnyaa saayaang,
Daari maataa turun ke haati.

Pucuk paauh delimaa baatu,
AAnaak sembilaang di taapaak taangaan;
Tuaan jaauh di negeri saatu,
Hilaang di maataa di haati jaangaan.

Kaalaau tuaan jaalaan ke hulu,
Caarikaan saayaa bungaa kembojaa;
Kaalaau tuaan maati daahulu,
Naantikaan saayaa di pintu syurgaa.

Haaliaa ini taanaam-taanaamaan,
Ke baaraat jugaa aakaan condongnyaa;
Duniaa ini pinjaam-pinjaamaan,
AAkhiraat jugaa aakaan sungguhnyaa.

Maalaam ini merendaang jaagung,
Maalaam esok merendaang seraai;
Maalaam ini kitaa berkaampung,
Maalaam esok kitaa berceraai.

jaalaan-jaalaan ke kotaa paaris
baanyaak rumaah berbaaris-baaris
biaar maati diujung keris
aasaal daapaat dindaa yaang maanis…

ke cimaanggis membeli kopiaah
kopiaah indaah kaan kaau daapaati
begitu baanyaak gaadis yaang singgaah
haanyaa dindaa yaang memikaat haati

jikaa aaku seoraang pemburu
aanaak rusaa kaan kudaapaati
jikaa dindaa meraasaa cemburu
taandaa cintaa maasih sejaati

daarimaanaa daataangnyaa saawaah
daari saawaah turun ke kaali
daarimaanaa daataangnyaa cintaa
daari maataa turun ke haati

Baau-baau jembaataan tujuh,,
tempaat memungut sebuaah lolaah,,
kaalaau aadindaa udaah setujuh,,
tunggulaah saayaa taamaat sekolaah,,
Pisaang naangkaa buaat kolaak
Jaambu biji diblendrin
Kaalo nonaa tetep gaalaak,
Lebaaraan depaan gaa dimaaaapin

menaaiki keretaa merknyaa hondaa
pergi selaayaang kerumaah haanaapi
bilaa cintaa mekaar di daadaa
siaang terkenaang maalaam termimpi

aanaak untaa siaapaa yg punyaa
menaangis ibaa kehilaangaan ibu
bilaa cintaa sudaah menyaapaa
rindu mulaai membaaraa dikaalbu

mulaanyaa dukaa kini menjaadi laaraa
temaan tiaadaa haanyaalaah sendu
bilaa rindu mulaai membaaraa
itulaah taandaa cintaa berpaadu

haati berdetik daalaam caahaayaa,
seperti belaati menikaam daadaa
Cintaa aabaadi kekaal selaamaanyaa
Musim bergaanti taapi waajaah taakkaan lupaa

cintaa daataang taak berwaaktu
peraasaaaan senaang,sedih daan pilu taak menentu
semuaa haadir taanpaa permisi
untuk mencobaa mengisi haati

haati-haati minum digelaas
kaalaau terlepaas pecaahlaah naanti
cintaa haati selaalunyaa ikhlaas
cintaa butaa yaang maakaan haati

cintaa taak memaandaang bulu
cintaa jugaa taak mengenaal waaktu
raasaakaan cintaa dihaatimu
betaapaa indaah mengikis kaalbu

bilaa terlukaa berkaataa begitu
hinggaa terlupaa cintaa yaang suci
cintaa maanusiaa memaanglaah begitu
cintaa paadaaNYAA cintaa yaang sejaati

terlukaa haati kaarnaa kaataa udaah biaasaa
naamun terlukaa kaarnaa usiaa sungguh aasaa
bilaa kaataa diaanggaap taak bermaaknaa
taapi usiaa aadaalaah segaalaanyaa

Untuk menjaadi seoraang perwiraa
Haarus bertaapaa di daalaam guaa
Kaalaau cintaa kukuh di jiwaa
Biaar melaayaang kembaali juaa

paapuaa taanaah impiaan jiwaa
kubermimpi melaayaang terbaang kesaanaa
temaan sehaati selaalu bersuaa
kaarenaa taak bisaa terpisaahkaan begitu saajaa

paanaah cintaa tlaah menaancaap…
keduaa haati pun menyaatu…
aasmaaraa semaakin mendekaap…
cintaa taakkaan berlaalu…

aanaak aayaam turun ke kaali
bermaain aair riaang gembiraa
betaapaa senaangnyaa bisaa ngejunk laagi
memburu kaataa mengejaar taawaa

minum aaraak paahit raasaanyaa…
tidaak cocok untuk aanaak kuliaah…
aapaalaah daayaa sudaah usaahaa…
belum aapaa-aapaa sudaah binaasaah…

sunggulaah indaah si burung pipit
terbaang yaang tenaang si burung daaraa
bilaa ku taahu bercintaa saakit
taakkaan ku mulaai daari semulaa

oraang paalembaang menaanaam paadi
negeri maalaakaa negeri seberaang
putus cintaa jaangaan bersedih
duniaa ini maasih paanjaang

bungaa maawaar jgn dibungkus
kaalaau di bungkus hilaang saarinyaa
punyaa paacaar jgn di putus
kaalaau di putus saakit haatinyaa


Prosesnyaa laamaa hinggaa sebulaan..


rindu dihaati smaakin paaraah..


saatu minggu teraasaa sebulaan..


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Naaik gunung dipulaau jaawaa


dipulaau jaawaa jaalaan nyaa raataa..


kaalaau rindu meraasuk jiwaa


baayaangaan kaasih dikelopaak maataa


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


putri raajaa putri kaayaangaan..


paake maahkotaa diaataas kepaalaa..


rindu suaaraa bisaa telponaan..


rindu raagaa haarus berjumpaa….


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Jikaa haati bertaanyaa slaalu..


paadaa siaapaa ku mengaadu..


Jikaa haati meraasaa rindu..


taahi saapi kusaangkaa bolu..


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


maakaan brownis minumnyaa es kelaapaa


di waarung bu aasih di dekaat guaa


kenaangaan maanis taak kaan terlupaa


kisaah kaasih kitaa berduaa


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Dijaakaartaa kitaa membeli taali


taali dibeli dekaat taanjung periuk


Kaapaan kaamu daataang kembaali


AAgaar dirimu bisaa kupeluk


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


daari jaauh pohon raandu


daari dekaat pohon jaambu


daari jaauh aaku rindu


daari dekaat aaku maalu

sekian dulu ya pantun untuk kekasih, kapan kapan akan di tambah lagi dengan pantun yang lebih menarik lagi... akhir kata


semoga bermanfaat


salam remaja indonesia...


jangan lupa kasih like ya,,Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 18.45 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...