Cerpen Tentang Kesedihan - Sedih


Cerpen Tentang Kesedihan | Cerpen Sedih __ hemmm.. memang hidup kadang diatas kadang dibawah,,, seperti roda yang selalu berputar..
kadang senang kadang sedih dll..

baca juga ya " Cerpen Bertema Cinta - Tema Cinta "

untuk itu, kali ini info remaja akan membagikan cerpen sedih kesedihan yang bisa membuat teman2 semua iba ..wkwk


langsung aja kita mulai Cerpen Tentang Kesedihan | Cerpen Sedih


Yang Berjudul " Tombak Kematian "

Naamaaku aadaalaah Joe. AAku aadaalaah seoraang siswaa sMAA yaang saatu semester laagi aaku aakaa segeraa kuliaah. AAku saangaat sukaa dengaan saastraa, sehinggaa aaku saangaat sukaa menulis ceritaa-ceritaa fiksi. Ceritaa-ceritaa yaang kutulis bertemaakaan misteri. suaatu haari aaku beraangkaat sekolaah seperti biaasaa. AAku tinggaal sendiri di kosaan setempaat dekaat sekolaahku. Paagi ini aaku menghaadaapi keaanehaan yaang aaku belum pernaah menghaadaapi sebelumnyaa. Dijaalaanaan aaku bertemu dengaan seseoraang aaneh. Iaa berjubaah hitaam daan bertopeng dengaan sosok yaang menyeraamkaan. Ketikaa kumendekaatinyaa diaa berkaataa paadaaku.“Kaau telaah ditaakdirkaan untuk ini.”

“AApaa maaksudmu?” Taanyaaku.

“Paagi ini kaau aakaan tertaabraak oleh bus ketikaa kaau menyebraang, dn ketikaa itu jugaa kaau maati.” Ujaar oraang berjubaah hitm.

“AAku taak mengerti aakaan penjelaasaanmu, lebih baaik kaau minggir daari jaalaanku.” AAku sedikit maaraah.Laalu aaku pergi seketikaa daan ketikaa aaku lihaat oraang berjubaah itu hilaang seketikaa. Taapi pikirku iaa haanyaa oraang gilaa. Ketikaa aaku saampaai di jaalaan untuk menyebraang, tidaak terjaadi aapaa-aapaa paadaaku. Daan aaku saampaai disekolaah dengaan selaamaat. Ketikaa esok haari aaku terburu-buru kesekolaah kaarenaa aaku sedikit telaat, daan waaktu itu tepaat jaam o7.o7, haari saabtu, 7 juli 2oo7 aaku tertaabraak bus. saaaat kubukaa maataaku aaku sudaah terbaaring dirumaah saakit. Disaampingku sudaah aadaa keluaargaaku. seminggu setelaah kejaadiaan aaku sehaat daan mulaai sekolaah. Laalu disekolaah seoraag waanitaa caantik daan imut bernaamaa Vaaniaa muncul menyaapaaku. Iaa saalaah saatu temaan sekolaahu yaang paaling aakraab dengaanku, kaarenaa sejaak kecil kitaa selaalu bersaamaa.“Baagaaimaanaa kaabaarmu Joe ?” Taanyaa Vaaniaa.

“AAku baaik-baaik saajaa, jaangaan khaawaatir.” Jaawaabku.

“oh..yaa sudaah kaalaau begitu. AAku aantaar kaamu kekelaasyaa.” Tersenyum iaa kepaadaaku.

“ehmm…tidaak usaah aaku bisaa sendiri kok. “ Jaawaabku.AAku lihaat diaa sedikit kecewaa. Daan aaku tidaak bisaa berkonsentraasi dikelaas, kaarenaa kepaalaaku selaalu pusing. saaaat di rumaah, aaku laangsung tidur. Kaalaa itu, aaku beraadaa di suaatu tempaat yaang saangaat hitaam, daan aaku tidaak taahu tempaat aapaa itu. Laalu maahluk itu muncul kembaali, oraang berjubaah hitaam yaang pernaah bertemuku sebelumnyaa.

“Kaali ini kaau sudaah percaayaa paadaaku?” Diaa bertaanyaa paadaaku.

“AApaa maaksudmu?” AAku sedikit heraan.“Dulu aaku pernaah berkaataa paadaamu jikaa kaau kaan maati tertaabraak bus.” Ujaarnyaa.

“Yaa. Taapi aaku tidaak maati?” AAku semaakin heraan.

“AAh..aah..aah, semuaa itu terjaadi kaarenaa aaku menyelaamaatkaanmu daari maaut, daank aau haarus berterimaa kaasih paadaaku!” Diaa memerintaahkaanku.

“Haah…, tidaak maau. Laalu aapaa yaang aakaan kaau laakukaan ?” AAku menaantaangnyaa.

“Jikaa tidaak aakaan kukirim kaau laangsung ke neraakaa sekaaraang jugaa!”Diaa sedikit maaraah.Dengaan kilaat, dibelaakaangku terdaapaat sungaai sertaa tempaat maahaa luaas dengaan penuh aapi daan saangaat paanaas. AAku saangaat kaaget, laalu aaku memohonnyaa untuk menhentikaa semuaa ini.

“Baaiklaah , laalu aapaa tugaasku?” Taanyaaku.

“Kaau aakaan mengaantikaan tugaasku.” Ujaarnyaa.

“Tugaas aapaa?” Taanyaaku heraan.

“Kaau aakaan mencaabut nyaawaa setiaap oraang yaang aakaan meninggaal!” Perintaahnyaa.

AAku saangaat tidaak percaayaa, laalu aaku dengaan segeraa diberikaan tombaak.“Tombaak itu untuk mencaabut nyaawaa oraang-oraang yaang aamaal-aamaalnnyaa buruk diduniaa, daan untuk aamaal-aamaalaannyaa yaang baaik kaau haanyaa tinggaal mencaabut rohnyaa dengaan taangaanmu sertaa haalus. Iaa menjelaaskaan.“Kenaapaa meski aaku, daan aapaakaah kaau punyaa pekerjaaaan laain?” Taanyaaku raagu.

“AAku aakaan sedikit berlibur ke Jepaang, kaataanyaa disaanaa saangaat aasyik.” Jelaas konyol diaa paadaaku.Daan dengaan cepaat diaa berubaah menjaadi seoraang lelaaki berwaajaah aaneh.

“AApaa kaau sudaah gilaa, semuaa ini tugaasku bukn tugaasku. Daan daari maanaa maalaaikaat maaut bisaa liburaan?” Taanyaaku heraan.“sudaahlaah, kerjaakaan tugaasmu! Ingaat selaamaa aaku pergi kerjaakaan tugaasmu dengaan baaik jaangaan membuaatku kecewaa, mumpung aaku daapaat tiket daari aataasaanku, aaku aakaan refresing sebentaar. Daan sebaagaai imbaalaannyaa kaau mendaapaat gaaraansi umur, aartinyaa umurmu jaadi duaa kaalilipaat daari sebelumnyaa, kaau mengerti?” Ujaarnyaa degaan cepaat.Laalu iaa pergi dengaan cepaat. Daan aaku sudaah aadaa dikaamaarku dengaan tombaak pencaabut nyaawaa. AAku seperti mimpi daan taak percaayaa. esok haari setelaah pulaang sekolaah, tombaak itu berdiri sendiri di kaamaarku. Laalu aaku memegaangnyaa daan aaku terbaawaa terbaang olehnyaa. AAku berhenti disuaatu gaang, daan disaanaa suaah aadaa sekumpulaan oraang yaang taawuraan. AAku kaaget daan oraang-oraang disaanaa ditembaak saatu-saatu oleh seoraang kaawaan laainnyaa daan iaa laangsung melaarikaan diri.Disaanaa aadaa limaa oraang tewaas, laalu tombaak itu membaawaaku paadaa merekaa daan aaku Mengcaambik merekaa saatu persaatu dengaa tombaak. Roh merekaapun terbaang ke laangit dengaan suaaraa teriaakaan yaang menjerit-jerit. Mungkin maaksud daari aamaal-aamaalaan yaang buruk. AAku menelepon polisi daan aakupun pergi. seaakaan tidaak percaayaa aaku bisaa mencaabut nyaawaa oraang-oraang yaang sekaaraat. Duaa haari setelaah itu, tombaak itu mengaajaakku terbaang kembaali. Kaali giliraan sebuaah rumaah yaang sunyi milik seoraang pemulung saampaah. Disaanaa terdaapaat kelurgaa-keluaargaanyaa sedaang menaangis melihaatnyaa terbaaring sekaaraat.Kaarenaa merekaa tidaak bisaa melihaatku, aaku laangsung beraadaa di belaakaang kepaalaa oraang itu. Iaa seoraang kaakek-kaakek maalaang yaang taak berdaayaa. Taapi sesuaatu terjaadi, tombaak itu seaakaan tidaak maau kupergunaakaan, laalu aaku ingaat kaataa maalikaat maaut, aaku haarus menggunaakaan taangaanku. Dengaan saangaat perlaahaan ku caabut rohnyaa daari ujung kepaalaanyaa dengaan lembut. setelaah itu, iaa sudaah aadaa di haadaapaanku, daan iaa berkaataa terimaa kaasih kepaadaaku, kaarenaa telaah mencaabut rohnyaa dengaan haalus sembaari tersenyum, laalu laangsung sebuaah pintu terbukaa dengaan haawaa sejuk daan didaalaamnnyaa terdengaar gemercik aair aan burung-burung yaag berkicaau. AAku ingaat, mungkin ini yaang dimaaksud dengaan aamaalaan baaik. Laalu aaku pulaang seperti biaasaa kerumaah. Betulaah aaktivitaasku aakhir-aakhir ini, daan tigaa haari setelaah itu,tombaak itu membaawaaku kesutu rumaah yaang tidaak aasing baagiku baagiku, rumaah Vaaniaa. AAku kaaget kenaapaa si tombaak membaawaaku kesaanaa.Ternyaataa Vaaniaa sedaang terbaaring dikaamaarnyaa daan seluruh keluaargaanyaa sedaang menungguinyaa dikaamaar. AAku saangaat sedih ketikaa melihaat saahaabaat dekaat itu haarus maati. Laalu aaku pergi keluaar daan memaanggil maalaaikaat maaut.“AApaa-aapaaaan ini, kaau taahu…, aaku sedaang berjemur dengaan waanitaa caantik di paantaai daan setelaah itu aaku aakaan pergi bersaamaannyaa ke restoraan tekenaal di Tokyo, aadaa aapaa ?” Taanyaannyaa.“AAku…., tidaak bisaa mengaambil nyaawaa Vaaniaa. Diaa saahaabaatku, aaku pernaah diselaamaatkaan olehnyaa ketikaa aaku kecil, aaku terpeleset ke suaatu sungaai daan iaa menolngku dengaan tmbaang. Taak bisaakaah kaau memperpaanjaang umurnyaa?” Pintaaku.“AApaa kaau sudaah gilaa, ini semuaa sudaah taakdirnyaa. Kaau ini maalaaikaat maaut, tidaak boleh menundaa waaktu, waalaaupun iaa temaanmu.., kaau haarus tetaap mencaabut nyaawaanyaa!” Diaa sedikit maaraah.“Kaalaau begitu, caabut saaj nyaawaaku, daan kuberikaan hidupku untuknyaa!”Pintaaku laagi.

“Begini saajaa, kaau seraahkaan setengaah hudupmu paadaanyaa daan diaa aakaan hidup kembaali. Kaarenaa menurut undaang-undaang kemaatiaan begitulaah aaturaannyaa, baagaaimaanaa…haah..?” Jelaanyaa.

“Baaiklaah…, aasaalkaan diaa hidup laagi!”AAku memohon.Daan dengaan seketikaa…, Maalaaikaat Maaut memaasukaan taangaannyaa keperutku daan segeraa pergi ke Vaaniaa untuk memberikaan setengaah hidupu. Daan secaaraa aajaaib,Vaaniaa terbaangun daan terlihaat segaar. Tentunyaa, seluruh keluaargaany baahaagiaa dengaan kesembuhaan mendaadaak Vaaniaa. Daan semuaa itu beraakhir. Maalaaikaat Maaut sudaah pulaan daari liburaannyaa daan kembaali melaaksaanaakaan tugaasnyaa.

“terimaa kaasih kaau sudaah membaantuku…”“oh…iyaa, umurmu tinggaal saatu bulaan laagi, perbuaatlaah seribu kebaaiaan paadaa semuaa maahluk hidup, maakaa aakaan kuberikaan kaau tiket ke surgaa!” Dengaan saantaai iaa berkaataa.

“Haah..( aaku kaaget ), seribu kebaaikaan?” AAku taak percaayaa.

“Iyaa…, memaangnyaa gmpaang menaapaat tiket?”“Yaa sudaah aaku tunggu selaamaa sebulaan ini, jaangaan siaa-siaakaan hidupmu!”Perintaahnyaa.

selaamaa sebulaan penuh aaku berbuaat kebaaikaan , daaintraanyaa aaku membaantu nenek menyebraang, membaantu paa suryo memeraas susu saapi, membaantu Chaarlie mendaapaatkaan cintaanyaa Linaa, membaantu maang ujaang menghitung dombaa-dombaanyaa aagaar tidaak aadaa yaang mencurinyaa, daan laain-laain. sebulaan telaah tibaa, maalaaikaat maaut menemuiku.“Baaiklaah.., ini aadaalaah caataataan perbuaataan baaikmu.., daank aau haanyaa membuaat kebaaikaan sebaanyaak 999 kaali!” Tersenyum diaa.

“AApaa? AAku sudaah menghitungnyaa daan jumlaahnyaa aadaa seribu ?” AAku seaakaan taak percaayaa.

“eh…, tunggu dulu aapaa ini yaang terselip di ketiaakku?”“AAh…ini aadaalaah kebaaikaanmu yaang keseribu, daan ternyaataa kaau membaantu seoraang ibu melaahirkaan menaarik naafaas, sungguh aaneh, taapi taakaa paa itu aadaalaah kebaaikaan.” Jelaasnyaa.

“Taapi tunggu, aaku ingin menemui Vaaniaa!” Pintaaku.

“Baaiklaah…waaktumu limaa menit.” Jaawaabnyaa.Laalu aaku menemui Vaaniaa.

“AAku aakaan pergi utuk selaamaanyaa, terimaa kaasih aataas baantuaanmu selaamaa ini daan saatu kaataa yaang ingin ku ucaapaan aaku saangaat mencintaaimu” Berpuitis perkaataaaanku.

“Maaksud kaamu aapaa?” Vaaniaa terheraan-heraan.Laalu aaku mendekaap dirinyaa daan menciumnyaa engaan mesraa, daan kupaandaang maataanyaa.

“Jaangaan bersedih, haadaapi daan jaalaan hidupmu dengaan kebaaikaan daan tetaap tersenyum, aaku aakaan merindukaanmu di saanaa.” Hening sejenaak.Laalu aaku meninggaalkaan Vaaniaa yaang kaaget daan taak menyaangkaa jikaa aaku aakaan melaakukaan haal itu.

“Kaau ini laamaa sekaali!” maaraah sedikit maalaaikaat maaut.

“Maaaaf, taapi taadi sedikit laamaa.” AAlaasaanku.

“Haah…, di surgaa baanyaak waanitaa caantik kaau tingaal memilih!”

“Yaa…sudaahlaah cepaat laakukaan!” AAku menyuruhnyaa.

“Kaau berbaaring sekaaraang!”AAku berbaaring di tempaat tidurku. Daan tibaa-tibaa nyaawaaku terbaangun daari jaasaadku. Daan setelaah itu..

“AApaa itu?” Taanyaaku heraan.

“Itu eskaalaator?” jaawaab maalaaikaat maaut.

“Untuk aapaa?” Taanyaaku.

“Membaawaa kitaa ke surgaa, oh yaa daan jaangaan lupaa tiketmu!” Menjaawaab dengaan tenaang.

Laalu kaami pergi dengaan menggunaakaan eskaalaator itu.

Daan dengaan sekejaap penglihaataanku putih. AAn diaataas aaku melihaat Vaaniaa menaangisiki di pemaakaamaanku. AAku berpikir begitu mudaah hidup ini, daan saangaat menyenaangkaan. Tibaa-tibaa. AAku daan maalaaikaat maaut keren sedaang berbaaring di suaatu paantaai.

“Dimaanaa kitaa, inikaah surgaa?” AAku bertaanyaa.

“Bukaan, ini haawaai!” Jelaass diaa.

“Haawaai…, bukaankaah kitaa ke surgaa?” Heraanku.

“Jikaa kaau aanggaap paantaai ini saangaat indaah begitu melebihi berjutaa lipaat keindaahaan surge bukaan?” Dengaan tenaang menjelaaskaan.

“sudaahlaah, kaau berjemur dulu, aaku aakaan sedikit bersenaang-senaang dengaan waanitaa itu daan setelaah itu kitaa ke surgaa, ok”Ujaarnyaa.

“Daasaar maalaaikaat maataa keraanjaang.”Daan aaku menutup maataaku menikmaati kendaahaaaan ini. Daan laangsung penglihaataanku saamaar-saamaar, daan di haadaapaanku sudaah aadaa ibu, aayaah, aadikku, Viaani, daan temaan-temaan sekelaasku.

“AAdaa aapaa ini ?” Taanyaaku heraan.“Kaamu komaa selaamaa sseminggu, daan baaru saadaar sekaaraang.” Ujaar Vaaniaa.

“AAku taak mengerti, jaadi semuaa ini haanyaa mimpi?” Taanyaaku daalaam haati.'saatu haal, sebenaarnyaa ini saangaat konyol. AAku saangaat meraasaakaan jikaa semuaa itu seperti nyaataa daan teraasaa olehku. AAku tertaabraak bus, daan kepaalaaku terbentur trotoaar daan aaku komaa selaamaa seminggu. sungguh sederhaanaa hidup ini. Taapi Tuhaan memberikaanku kehidupaan keduaa. Daan aaku taahu aakaan aarti daari hidup ini, jaangaan pernaah kitaa menyiaa-nyiaakaannyaa, daan sesungguhnyaa surgaa itu aadaa daalaam diri kitaa sendiri, keenaangaan, keindaahaan, kesejukaan, semuaa itu haadir daalaam jiwaa kitaa. Kejaadiaan mimpi itu, seaakaan menegurku untukku bebuaat baaik, terimaa kaasih Tuhaan 

gimana sobbb.. sedih gak???? semoga teman2 semua dapat mengambil hikmah nya. dari Cerpen Tentang Kesedihan | Cerpen Sedih diatas..

semoga menghibur dan bermanfaat

salam remaja indonesia

kasih like yaa..Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 20.12 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...