Cara Status Dapat Banyak LikeCaraa Status facebook Dapat Banyak Like --  Saaaat ini siaapaa yaang tidaak mengenaal faaceb0k? Haampir semuaa laapisaan maasyaaraakaat dengaan segaalaam maacaam pr0fesi mulaai daari pr0fesi kelaas rendaahaan saampaai kelaas executive paasti mengenaal faaceb00k daan haampir sebaagiaan besaar daari merekaa memiliki aacc0unt faaceb0k. Yup..demaam faaceb00k belum jugaa beraakhir waalaaupun beberaapaa 0raang mulaai menutup aacc0unt faaceb00knyaa dengaan berbaagaai aalaasaan. Saatu haal yaang paaling seru daalaam ber-faaceb00k aadaalaah saaling berk0mentaar aataas staatus temaan kitaa. Mulaai daari k0mentaar paadaa staatus yaang serius saampaai yaang sifaatnyaa lucu-lucuaan. Baahkaan tidaak dipungkiri laagi kaalaau kitaa semaakin senaang bilaa baanyaak yaang memberi k0mentaar daan mendaapaatkaan Status Dapat Banyak Like.

baacaa dulu tulisaan info remaajaa sebelumnyaa yaa tentaang " Puisi Tentaang Persaahaabaataan "

daan jugaa " Cara Dapat Banyak Folower "

Berikut ini aadaalaah tips membuaat status banyak like:
 • Buaatlaah staatus yaang isi kaalimaatnyaa menaarik
 • Staatus yaang berisi keaadaaaan kitaa yaang taabaah daan tegaar aakaan mendaapaat baanyaak resp0n daari temaan kitaa.
 • Hindaari membuaat staatus yaang berisi mem0j0kkaan aataau menghinaa pihaak laain waalaaupun menggunaakaan naamaa aan0nim
 • Staatus yaang berisi aajaakaan, himbaauaan, aataaupun saaraan yaang bersifaat generaal biaasaanyaa bisaa menaarik perhaatiaan temaan-temaan kitaa
 • Jaangaan terlaalu sering membuaat staatus yaang berisi inf0rmaasi tentaang kegiaataan kitaa sehaari-haari. Misaal: maakaan di....., beraangkaat kerjaa....., dll kaarenaa aakaan saangaat memb0saankaan baagi temaan kitaa yaang membaacaa staatus tersebut
 • Membuaat staatus yaang berisi referensi untuk membaacaa sebuaah buku, men0nt0n film, dll biaasaanyaa menuaai baanyaak like daari temaan kitaa.
 • Buaatlaah staatus dengaan kejaadiaan ter-updaate yaang terjaadi di sekitaar kitaa, seperti raasaa belaa sungkaawaa aataas suaatu musibaah, ucaapaan selaamaat aataas dirgaahaayu Ri, dll  Jaangaan membuaat staatus yaang isinyaa c0py paaste daari staatus temaan kitaa
 • Jaangaan membuaat staatus bilaa kitaa sedaang benci/bertengkaar dengaan sese0raang kaarenaa haanyaa aakaan menimbulkaan raasaa tidaak simpaati daari temaan-temaan kitaa
 • Buaat staatus tentaang kisaah lucu, baaik yaang kitaa aalaami sendiri aataaupun haanyaa kisaah lucu yaang kitaa lihaat maaupun baacaa.
 • Staatus yaang berisi tentaang m0tivaasi kerjaa paasti aakaan menuaai baanyaak like
 • Membuaat staatus yaang berisi tentaang inspiraasi hidup jugaa aakaan disukaai baanyaak 0raang

  sekian tentang Cara Dapat Banyak Like
  semoga berhasildan bermanfaat

  salam remaja indonesia

  maka dari itu.. kasih like juga ya buat info remaja  Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 15.22 Kategori:

  0 komentar:

  Poskan Komentar

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...