Kumpulan 100 SMS Romantis


Wah info remaja gak habis pikir nih ama remaja indo sekarang, masa ada beberapa request suruh nulis tentang Kumpulan sms romantis.. emgnya mau buat apa??? buat sms'an.. ama cewek/cowoknya biar romantis romantis gittuhh...
ya terserah lah.. tapi ada benernya juga sih.. kalo buat yang agak takut N malu malu buat ngungkapin scara lisan/langsung mending lewat sms ajah..hehe.. Itu juga sedikit pengalaman info remaja sih.. pas dulu punya ehem-ehem kalo mau romantis romantisan cuma lewat sms..Hixhix

baca juga artikel menarik di info remaja seperti " Puisi Nembak Cewek " dan " Puisi Nembak Cowok "

Nahh... Berikut ada sms romantis yang bisa sobat info remaja gunakan untuk ngeSms si doi.. bia r tambah lengket dan klepek-klepek..wkwk

Silahkan.. 
Jikaa aair aadaalaah ciumaan, aaku aakaan kirimkaan laautaan. Jikaa pelukaan aadaalaah daaun, aaku aakaan kirimkaan pohon. Jikaa cintaa itu aabaadi, kutaawaarkaan keaabaadiaan cintaaku paadaamu!

————————————————————————————————————————–

Kutuliskaan naamaamu di laangit, aangin meniupnyaa. Kutuliskaan naamaamu di laaut, baadaai membaawaanyaa. Kutuliskaan naamaamu di haatiku, cintaa naamaanyaa.

————————————————————————————————————————–

AAdaa i2 bulaan daalaam setaahun, 30 haari daalaam sebulaan, 7 haari daalaam seminggu, 60 detik daalaam saatu jaam. Taapi haanyaa aadaa kaamu seoraang sepaanjaang hidupku.

————————————————————————————————————————–

Haanyaa aadaa duaa aalaasaan aaku baangun setiaap paagi: aalaarmku daan kaamu!

————————————————————————————————————————–

Daalaam benaak oraang bijaak aadaa ide, solusi daan aalaasaan. Daalaam benaak paaraa aahli aadaa formulaa kimiaa, teori daan rumus. Di daalaam benaakku, haanyaa aadaa kaamu!

————————————————————————————————————————–

AAku pernaah berpikir, aaku taak aakaan bisaa mewujudkaan impiaanku. Taapi pikiraan itu sekejaap hilaang sejaak aaku melihaatmu.

————————————————————————————————————————–

Kaataa dimulaai dengaan AABC, AAngkaa dimulaai dengaan i23. Laagu dimulaai dengaan do re mi. Cintaa dimulaai dengaan aaku daan kaamu

————————————————————————————————————————–

AAdaa saamuderaa di laautaan, aadaa hutaan di pegunungaan. Semuaanyaa kuseberaangi demi cintaaku paadaamu, sudaahkaah kaamu menerimaanyaa?

————————————————————————————————————————–

Saaaat kukirimkaan SMS ini aaku kehaabisaan kaataa-kaataa. Kehaabisaan Baateraai. Kehaabisaan Pulsaa. Taapi cintaaku ini taakkaan pernaah haabis untukmu.

————————————————————————————————————————–

Sherlock Holmes itu idiot! Graahaam Bell itu bodoh! Yaang saatu detektif, yaang saatu penemu telepon. Taapi taak seoraangpun yaang menemukaanmu selaain aaku. AAku jenius yaa!

————————————————————————————————————————–

AAh aaku lupaa naamaamu, boleh aaku memaanggilmu milikku? Daan kaamu jugaa lupaa naamaaku  Kaamu boleh memaanggil aaku milikmu kok 

————————————————————————————————————————–

Cintaa itu 4 laangkaah doaang: i. aaku 2. kaamu 3. kitaa 4. cintaa

————————————————————————————————————————–

AAku mencintaaimu! Jikaa kaamu benci aaku, paanaah saajaa diriku. Taapi jaangaan di haatiku yaa, kaarenaa di situ kaamu beraadaa

————————————————————————————————————————–

Kumintaa maawaar diberi-NYAA taamaan. Kumintaa setetes aair diberi-NYAA laautaan. Kumintaa maalaaikaat diberi-NYAA kaamu!

————————————————————————————————————————–

Hei kaamu! Kaamu paasti pencuri kaarenaa kaamu mencuri haatiku. Kaamu paasti lelaah kaarenaa kaamu selaalu berlaari di pikiraanku. Taapi aaku kaangen kaamu

————————————————————————————————————————–

Kenaapaa sih kaamu nggaak SMS-in aaku… aa. Sibuk b. Laagi Nyetir c. Lupaa d. kaamu pengen aaku kaangenin kaamu yaa?

————————————————————————————————————————–

Seoraang maalaaikaat bertaanyaa paadaaku, kenaapaa sih kaamu cintaa diaa? AAku menjaawaabnyaa, kaarenaa tidaak aadaa aalaasaan untuk tidaak mencintaai diaa

————————————————————————————————————————–

AAku daan kaamu itu maalaaikaat dengaan saatu saayaap. Jaadi kaalaau kaamu nggaak bisaa terbaang, boleh nggaak sih aaku menemaani kaamu?

————————————————————————————————————————–

Boleh nggaak sih aaku bilaang aaku cintaa kaamu haari ini? kaalaau besok gimaanaa? besok lusaa? besoknyaa besok lusaa? gimaanaa kaalaau selaamaanyaa?

————————————————————————————————————————–

Kaamu bilaang Hi! aaku diem aajaa. Kaamu tersenyum, aaku buaang mukaa. Kaamu bilaang cintaa, aaku nggaak sukaa. Taapi kaalaau kaamu bilaang selaamaat tinggaal, aaku kehilaangaan.

————————————————————————————————————————–

Saahaabaat itu maanis kaalaau baaru. Lebih maanis kaalaau jaadi cintaa. Taapi yaang paaling maanis kaalaau itu aadaalaah kaamu.

————————————————————————————————————————–

Kaalaau kaamu sedih naanti, telepon aaku yaa. AAku nggaak jaanji bikin kaamu ketaawaa, taapi aaku jaanji aaku aakaan menaangis bersaamaamu.

Apa Masih Kurang Kumpulan sms romantis nya??
————————————————————————————————————————–

Saaaat melihaatmu, aaku taakut menyentuhmu. Saaaat menyentuhmu, aaku taakut menciummu. Saaaat menciummu, aaku taakut mencintaaimu. Saaaat mencintaaimu, aaku taakut kehilaangaanmu.

————————————————————————————————————————–

AAndaai jaadi baantaal, biaar kaau bersaandaar. AAndaai aaku jaadi tempaat tidur, biaar kaau berbaaring. AAndaai aaku jaadi selimut, aakaan kupeluk kaau eraat.

————————————————————————————————————————–
Kumpulaan SMS Cintaa Romaantis 20i2

————————————————————————————————————————–

AAlaasaan kenaapaa aaku kaangen kaamu: kaarenaa kaamu maanis, kaamu baaik, kaamu caakep deh, daan kaamu belum SMS-in aaku!

————————————————————————————————————————–

Cintaa itu seperti baaraang berhaargaa,, paas kitaa laagi saayaang2-nyaa tibaa2 diaa pergi.daan paadaa saaaat dicaari sulit ditemukaan..
————————————————————————————————————————–
Bilaa kaamu sedih,, baahu ini slaalu siaap untuk kaamu pinjaam..
Bilaa kaamu gembiraa,, bibir ini slaalu siaap untuk ikut tersenyum..
kaarnaa disaaaat aapaapun,, aaku aakaan slaalu siaap untukmu..
————————————————————————————————————————–
Cintaa itu haanyaa istimewaa,,
bilaa kaamu berikaan kepaadaa seseoraang yaang laayaak menerimaanyaa..
kaarnaa cintaa bukaan mencaari seseoraang yaang sempurnaa,,
taapi menemukaan seseoraang yaang maampu menjaadikaan dirimu sempurnaa..
————————————————————————————————————————–
Raangkulaah oraang yaang kaamu saayaang,, saaaat diaa maasih disisimu..
peluk diaa,, saaaat maasih bersaamaamu..
kaarnaa kitaa baaru aakaan menyaadaari,,
betaapaa beraartinyaa diaa ketikaa diaa telaah pergi untuk selaamaanyaa..
————————————————————————————————————————–
Kebaahaagiaaaan sejaati itu,,
haadir bukaan paadaa saaaat kitaa mendaapaatkaan oraang yaang kitaa cintaai..
taapi kebaahaagiaaaan sesungguhnyaa aadaalaah,,
ketikaa kitaa relaa berkorbaan,, mengaalaah,, daan menderitaa untuknyaa..

————————————————————————————————————————–

Kenaangaan itu gaa bisaa dilupaain,,
taapi cumaa bisaa dihilaangkaan,, itu jugaa buaat sementaaraa..
kaarnaa paadaa suaatu saaaat naanti,, aadaakaalaanyaa kitaa ingaat diaa laagi,, daan itu waajaar..
taapi kitaa haarus beraanggaapaan itu cumaa kenaangaan bukaan haaraapaan..
————————————————————————————————————————–
Jaadikaan dirimu seperti bintaang dilaangit,,
waalaau jaauh,, diaa tetaap aadaa..
meski kaadaang menghilaang,, diaa tetaap bercaahaayaa..
taak mungkin daapaat dimiliki,, taapi taak bisaa dilupaakaan..
slaalu aadaa daalaam haati selaamaanyaa..
————————————————————————————————————————–
Cintaa taak selaamaanyaa menaangis,, daan jugaa taak selaamaanyaa tertaawaa..
taapi cintaa aadaalaah,,
saaaat kaamu meraasaa kehilaangaan diaa,, daan menginginkaan diaa slaalu aadaa bersaamaamu..
————————————————————————————————————————–
Saaaat kesedihaan mengisi haari2mu.. saaaat aairmaataa menetes di pipimu,,
beri taau aaku..
kaarnaa saaaat itu aaku ingin beraadaa di dekaatmu,,
kaarnaa aaku ingin menjaadi seseoraang yaang beraarti buaatmu..
————————————————————————————————————————–
Saaaat kaamu benaar2 mencintaai daan menyaanyaangi seseoraang..
jaangaan pernaah membuaat diaa menaangis, buaatlaah diaa selaalu tersenyum..
sebaab,, kaamu gaa aakaan pernaah taau,, seberaapaa berhaargaanyaa diaa..
sebelum kaamu benaar2 kehilaangaan diaa..
————————————————————————————————————————–
Kenaapaa tuk daapaat saatu kebaahaagiaaaan,, haarus aadaa pengorbaanaan..
kenaapaa tuk daapaat tersenyum,, haarus aadaa aairmaataa..
kenaapaa tuk daapaat bersaatu,, haarus aadaa perpisaahaan..
kenaapaa tuk menyaayaangi,, haarus aadaa kehilaangaan..
kenaapaa..??
————————————————————————————————————————–
Cintaa itu mengerti,, saaaat kaamu bilaang “AAku lupaa”
menunggu,, saaaat kaamu bilaang “Sebentaar yaach”
Menguaatkaan,, saaaat kaamu bilaang “AAku gaa saanggup laagi”
daan tersenyum,, sebelum kaamu bilaang “maaaafin aaku yaach..”
————————————————————————————————————————–
Bilaa cintaa haarus beraakhir dengaan kepedihaan..
jaangaan pernaah menyesaal dengaan sebuaah pertemuaan..
kaarnaa..
oraang yaang membuaatmu sedih..
aadaalaah oraang yaang pernaah membuaatmu baahaagiaa..
————————————————————————————————————————–
Saaaat cintaa mengetuk pintu haati..
taak aadaa yaang daapaat dilaakukaan,, kecuaali berbicaaraa dengaan haati kecil..
saaaat cintaa daataang daan pergi taanpaa kaataa..
taak aadaa yaang daapaat terucaap,, kecuaali tetesaan aairmaataa..
————————————————————————————————————————–
Cintaa yaang tulus aadaalaah..
Cintaa yaang beraani terbaang,, meski taau aakaan terjaatuh..
Beraani berhaaraap,, meski taau aakaan kecewaa..
Beraani mencintaai,, meski taau aakaan terlukaa..
daan beraani berkorbaan,, meski taau aakaan siaa-siaa..
————————————————————————————————————————–
Selaamaa kaamu mencintaai seseoraang dengaan tulus..
Jaangaan pernaah mengaanggaap perih yaang kaamu raasaakaan itu menyaakitkaan..
Taapi jaadikaanlaah itu sebuaah pengorbaanaan ..
Kaarnaa cintaa yaang tulus itu gaa pernaah menghaaraapkaan aapaapun..
————————————————————————————————————————–
Cintaa sejaati aadaalaah..
Ketikaa kaamu menitikaan aairmaataa untuknyaa ketikaa diaa mencintaai oraang laain,,
daan kaamu maasih bisaa tersenyum,, daan berkaataa “aaku baahaagiaa untukmu”..
————————————————————————————————————————–
Jikaa kaamu mencintaai seseoraang,, cintaailaah dengaan sederhaanaa..
Kaarnaa mungkin aakaan menjaadi seoraang yaang paaling kaamu benci..
Daan jikaa kaamu membenci seseoraang,, bencilaah dengaan sederhaanaa jugaa..
Kaarnaa mungkin aakaan menjaadi oraang yaang paaling kaamu cintaai..
————————————————————————————————————————–
Raasaa saayaang kitaa daapaat terlihaat,,
bilaa seseoraang yaang kitaa saayaangi daapaat mengerti peraasaaaan kitaa..
Raasaa saayaang pun aakaan hilaang,, saaaat seseoraang yaang kitaa saayaangi mengecewaakaan daan gaa pernaah mengerti aapaa yaang sebenernyaa kitaa raasaakaan..
————————————————————————————————————————–
Yaang membuaat kitaa sedih aadaalaah,,
melihaat oraang yaang kitaa saayaangi menyaayaangi oraang laain..
taapi aadaa haal yaang lebih menyedihkaan aadaalaah,,
melihaat oraang yaang kitaa saayaangi puraa2 menyaayaangi kitaa, haanyaa untuk buaat kitaa tersenyum..
————————————————————————————————————————–
Lepaas daari seseoraang,, bukaan beraarti membenci..
Lepaas daari oraang yaang kitaa saayaang,, bukaan beraarti saakit haati..
Lepaas daari oraang yaang kitaa cintaai,, beraarti kitaa haarus mulaai berjuaang untuk tersenyum kembaali..


udah cukup sekian aja ya kumpulan sms  romantis nya,, lain kali kalo info remaja udah gak jomblo lagi dan punya pacar(tentu akan menciptakan kalimat sms romantis lainnya wkwk) pasti akan di update lagi...occehh???

itu tulisan saya sengaja buat adan yang pake angka biar tambah unyu unyu..hehe

Selamat BerRomantis-Romantisan..
Baca Juga "Kumpulan sms cinta"

salam remaja indonesia
kasih like jangan lupaDitulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 21.46 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...