Kumpulan 100 Rayuan Gombal


Hai sobat info remaja..  disini ada yg masih singel atau jomblo?? pasti ada donk??

nah sobat.. untuk mengatasi jomblo pasti harus ada trik triknya donk.. salah satunya adalah dengan mempunyai Kumpulan  rayuan gombal..

oya kalau pengen cepet punya pacar baca ini dullu " Cara Cepat Mendapat Pacar "

tapi yang gombal gombal tentunya harus di baca dulu ya...hehe silahkan


Emaang susaah klo gaak daapet cewek or cowok di zaamaan sekaaraang aapaa laagi ini taahun 2000-aan ih paaztinyaa maalu baanget dech ……. Yaa untuk kaamu yaang belum punyaa cewek or cowok gaabung aajaa kesini disini baanyaak sms gombaal yaang biaas digunaain untuk ngeraayu cowok or cewek yaang kaamu inginin……. Yaa bukaan gw menghinaa taapi gw cm turut prihaatin aajaa maasaa zaamaan daah modern kaayaak gini belum punyaa paacaar…………?????????????

kumpulaan sms gombaal – sms romaantis – sms cintaa – sms lucu – sms jaayus – sms aaneh – sms humorOTOMaaTIS ROMaaNTIS (KUMPULaaN SMS GOMBaaL – SMS MESRaa – SMS RaaYUaaN CINTaa VERSI INDONESIaa)Mo blg kngn, diblng sok dekaat.

Mo bilaang saayaang, taakut diaanggaap gk taaw maalu.

Mo bilaang…CINTaa, Tkt dh aadaa yg poenyaa.

Terpaaksaa dech cm bs bilaang lg ngaapaa??

======================================
Waafer bkaataa pd coklaat
“Qt ni sungguh maanis kn?”

Coklt menjaawaab
“ U pikir qt yg paaling mnis?
U liaat donk org yg baacaa sms ni
Lebih Maanis!!
Liaat..LIaat
Dy tersenyum
Duh.. Maanisnyaa…”
=========================================
Stitik ksh mbwt qt saayaanx,

seucaap ktaa mmbwt qt percaayaa,

sekecil lukaa mbwt qt kecewaa,

tp sebuaah P’shaabtaan aakn slaamaanyaa bermaaknaa…
========================================

aaku ingin mencintaaimu dengaan sederhaanaa Dengaan kaataa yaang taak sempaat diucaapkaan kaayu kepaadaa aapi yaang menjaadikaannyaa aabu,
dengaan isyaaraat yaang taak sempaat disaampaaikaan aawaan kepaadaa hujaan yaang menjaadikaannyaa tiaadaa
==========================================
Musim Terindaah aadaalaah ….
Ketikaa kaau nyaalaakaan paagi dengaan senyummu
Ketikaa kaau paayungi siaang dengaan saapaamu
Ketikaa kaau tutup maalaam dengaan belaai maanjaamu

I luv u…
=====================================
Prtmnaan qt g seperti esiaa yg setiaa 1 jm

Gk seperti baaygon yg setiaa 8 jm

N gk sprt pepsodent

Yg setiaa 12 jaam

Prtmaanaan qt hrs sperti…?

Rexonaa

Yg setiaa setiaap saaaat

Tambahan Kumpulan  rayuan gombal yang baru

=======================================
Bukaan laaut naamaanyaa jikaa aairnyaa tidaak berombaak, bukaan cintaa naamaanyaa jikaa peraasaaaan tidaak pernaah terlukaa…
=============================
PERINGaaTaaN PEMERINTaaH: HaaTI2 THD SMUaa UNGKaaPaaN CINTaa DaaN RaaYUaaN LEWaaT SMS, KaaRENaa SEMUaaNYaa BOHONG. KECUaaLI SMS DaaRIKU????

===============================
Raayulaah aaku,daan aaku mungkin taak mempercaayaaimu. Kritiklaah aaku, daan mungkin aaku taak menyukaaimu. aacuhkaan aaku, daan mungkin aaku taak memaaaafkaanmu. Semaangaatilaah aaku, daan mungkin aaku taak kaan melupaakaanmu(Williaam aarthur)
==================================
Inginku kirim
BUNGaa, taakut iaa kn
LaaYU, ingin ku kirim
SENYUM, taakut taak
DIBaaLaaS, ingin ku
kirim RINDU, taakut
HaaSRaaT taak ksmpaaiaan.
jaadi, ku kurim DOaa

aagr dirimu sht sllu..
==================================

Kaataa PETERPaaN hidup itu butuh dengaan SaaHaaBaaT.
Biaar kitaa tidaak KESEPIaaN kaayaak DIGTaa,
Daan jugaa kitaa jaangaan kaayaak RaaTU yaang bisaanyaa cumaa nyaari TTM,
Kaan kitaa sudaah dibilaangin aamaa RaaDJaa,kitaa haarus JUJUR,
Biaar tidaak PUDaaR seperti ROSSaa,
Maakaanyaa kitaa haarus bisaa caari CINTaa YaaNG SEMPURNaa laayaaknyaa KaaNGEN BaaND.

====================================S-Seaandaainyaa
E-Engkaau
L-Lebih kenaal
aa-aakaan diriku
M-Maakaa aaku
aa-aakaan
T-Tersenyum
M-Maanis utkmu
aa-aagaar engkaau
L-Lebih taahu
aa-aaku sentiaasaa
M-Merinduimu
=======================

maataamu baak purnaamaa merindu
bisikmu seperti syaahdu menusuk jiwaaku
bibirmu telaagaa maadu maanis di sudut senyummu
bungaa depositomu aadaalaah sumber inspiraasiku

==============================

MetroTV, CNN, detikcom, Baang Naapi, Liputaan 6, aantaaraa, ESPN, WordPress News aadaalaah beritaa baasi

kaabaar daarimu laah yaang selaalu kunaanti

==========================================

taau gaa knaapaa maalem ini gaa aadaa bintaang ??
soaalnyaa bintaangnyaa pindaah semuaa ke maataamu…

======================================

Sekaaraang aaku gendutaan gaak sih?

km taau gaak kenaapaa?

soaalnyaa….

km udaah mengembaangkaan cintaa yaang baanyaak dihaatiku….

======================================

cintaaku lebih gombaal daari paadaa sekedaar gombaalaan paaraa gombaalers
======================================

Ingetin aaku buaat baawaa kaacaamaataa hitaam kaalo ketemu kaamu yaak. aabisnyaa pesonaamu menyilaaukaanku siy…
=====================================

kopi ini paahit, taapi kaalaau minum saambil melihaat dirimu, kopi ini teraasaa maanis deh…

============================

Bersaamaa SMS ini, kaami saampaaikaan raasaa saayaang yaang tulus. Demikiaanlaah
SMS ini disaampaaikaan, aataas perhaatiaannyaa kaami ucaapkaan terimaa kaasih. Selaamaat Maalaam

Pikirkaanlaah sebelum mengaambil keputusaan. Tetaapi untuk mencintaaiku,
jaangaan berpikir terlaalu paanjaang.
aaku kirim SMS cintaa ini untukmu. Mohon jaangaan dibaalaas. aaku taakut
kaamu menjaawaab sebaaliknyaa
Cintaa yaang mengebu lebih baanyaak bohongnyaa. aaku mencintaaimu dengaan
biaasaa saajaa. Seperti Maataador dengaan Baantengnyaa

aapaakaah kaasih saayaang perlu diucaapkaan? Tidaak perlu. Maakaanyaa aaku kirim
SMS ini paadaamu, hinggaa tidaak perlu mengucaapkaannyaa.
Waalaaupun pulsaaku tinggaal sedikit, aaku aakaan tetaap mengirim SMS cintaa
untukmu. Selaamaat maalaam..

cowoknyaa: memperlihaatkaan senyummu, sungguh tidaak baaik untuk kesehaataan
ceweknyaa: lhaa ko bisaa
cowoknyaa: bikin kaangen soaalnyaa…
ceweknyaa:
ceweknyaa: huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

==============================================

(1) Taadi maalaam aaku kirim bidaadaari untuk menjaagaa tidurmu. Eh, diaa buru-buru baalik. Kaataanyaa, ‘aah, maasaa bidaadaari disuruh jaagaa bidaadaari?’
(2) Kaalaau kaamu naanyaa beraapaa kaali kaamu daataang ke pikiraanku, jujur aajaa, cumaa sekaali. aabisnyaa, gaa pergi2 sih!
(3) Sempet bingung jg, kok aaku bisaa senyum sendiri. Baaru nyaadaar, aaku laagi mikirin kaamu.
(4) Kaalaau suaatu saaaat kaamu haancurkaan haatiku… aakaan kucintaai kaamu dengaan kepingaannyaa yaang tersisaa.
(5) Berusaahaa melupaakaanmu, saamaa sulitnyaa dengaan mengingaat seseoraang yaang taak pernaah kukenaal.
(6) Kaalaau kaamu aajaak aaku melompaat baareng, aaku nggaa baakaalaan maau. Mending aaku laari ke baawaah, bersiaap menaangkaapmu.
(7) aaku pernaah jaatuhkaan setetes aair maataa di selaat Sundaa. Di haari aaku bisaa menemukaannyaa laagi, itulaah waaktunyaa aaku berhenti mencintaaimu.

(8) Gaa usaah jaanjiin bintaang daan bulaan untuk aaku, cukup jaanjiin kaamu baakaal selaalu bersaamaaku di baawaah caahaayaanyaa.
(9) Kaalaau kaamu naanyaa maanaa yg lebih penting buaat aaku: hidupku aataau hidupmu, aaku baakaal jaawaab hidupku. Eits, jaangaan maaraah dulu, kaarenaa kaamulaah hidupku.
(10) Pertaamaa ketemu, aaku taakut ngomong saamaa kaamu. Pertaamaa ngomong saamaa kaamu, aaku taakut kaalaau naanti sukaa saamaa kaamu. Udaah sukaa, aaku maakin taakut kaalaau jaatuh cintaa. Setelaah sekaaraang cintaa saamaa kaamu, aaku jaadi bener2 taakut kehilaangaan kaamu. Kaamu emaang menaakutkaan!
(11) Ketikaa hidup memberiku seraatus aalaasaan untuk menaangis, kaau daataang membaawaa seribu aalaasaan untuk tersenyum.
(12) Jikaa aaku bisaa jaadi baagiaan daari dirimu, aaku maau jaadi aairmaataamu, yaang tersimpaan di haatimu, laahir daari maataamu, hidup di pipimu, daan maati di bibirmu
(13) Waah, ini aangkaa siaal???! (enggaak ding). Udaah dulu yaa… Soaal sms-sms itu, gaa usaah naanyaa daari maanaa sumbernyaa, selaamaa aandaa bisaa membuaatnyaa daataang daari haati.

=============================
Caaraa Meraayu Waanitaa (JaaNGaaN MUNTaaH….)
(dikeretaa…)
Cowok : Mbaak jaangaan pegaangaan saamaa besi keretaa..
Cewek : Emaang kenaapaa..?
Cowok : Kaayaaknyaa besinyaa kotor tuh.. pegaangaan saamaa aaku aajaa…  )

Cowok: Maaaaf mbaa, jaangaan terlaalu laamaa duduk dikursi itu, pindaah dideket saayaa aajaa
Cewek: Loh?? kenaapaa??
Cowok: Taakut dikerubung semut.. soaalnyaa mbaa maanis..
Cowok : Mbaak, oraang tuaanyaa pengraajin baantaal yaa..?
Cewek : Haah..!!!? bukaan.. Emaang kenaapaa..?
Cowok : kok kaalo deket saamaa mbaak raasaanyaa nyaamaan yaach..
Cowok : Mbaak jaangaan ngomong yaa..
Cewek : Lho.. emaang kenaapaa..?
Cowok : Kaarenaa biaasaanyaa aaku maalemnyaa enggaak bisaa tidur kaalo aabis denger suaaraa daari bibir yaang indaah…
Cowok : Mbaak baajunyaa enggaak pernaah disetrikaa yaa..?
Cewek : Enaak aajaa… emaang kenaapaa..?
Cowok : biaasaanyaa kaalo cewek udaah caantik enggaak perlu laagi nyetrikaa baaju..
Cowok: Mbaak, baapaaknyaa aahli perbintaangaan yaa??
Cewek: aah.. enggaak, memaang kenaapaa??
Cowok: Saayaa lihaat bintaang dimaataa mbaak…
Cowok: “kaamu itu seperti sendok…”
Cewek: “Kenaapaa?”
Cowok: “Kaarenaa kaamu ngaaduk-ngaaduk peraasaaaan aaku…”
Cowok: “Mbaak punyaa obeng nggaak?”
Cewek: “Haah? Gaak Punyaa tuh.”
Cowok: “Taapi kaalo nomor telepon punyaakaan?”

Cowok: “Kaamu sekaali-sekaali nyuci piring dooonk”
Cewek: “Haah? emaang kenaapaa ?”
Cowok: “Ini taangaan kaamu terlaalu lembut…”
Cowok: “Kaamu paasti enggaak pernaah maaen bolaa yaa..”
Cewek: “Iyaa laaaaaah.. emaang kenaapaa…?”
Cowok: “Soaalnyaa kaaki kaamu baagus baanget….”
Cowok: “Mbaak punyaa uaang koin? Boleh mintaa?”
Cewek: “Buaat aapaa ?”
Cowok: “aaku udaah jaanji saamaa ibu kaalaau aaku aakaan menelepon diaa bilaa aaku jaatuh cintaa”
Co: Eh eh.. gw aadaa tebaakaan neh
Ce: .. ok ok.. aapaa tebaakaannyaa
Co: Paandaa aapaa yaang paaling imut maanis daan lucu?
Ce: Semuaa paandaa maah imut kaali..
Co: Enggaa.. aadaa saatu yg paaling gaa ngebosenin..
Ce: Nyeraah deh..
Co: Paandaa-ngin kaamu sepaanjaang haari..
Ce: aah.. aabaang aah.. (maalumaalubego)

co: kok kaamu msh maaraah sih aamaa aaku ?
kaataanyaa kaamu selaalu memberikaan seribu maaaaf untukku ?
ce: Saapaa suruh maau percaayaa ? kaamu bodoh yaah…
co: Emaang aaku ini bodoh…
taapi aaku bukaan org bodoh yaang menyukaai dirimu..
ce: ………..

Co: knaapaa maalem ini gelaap baanget yaa
Ce: mendung kaali baang
Co: kyknyaa nggaak dech
Ce: trus naapaa baang
Co: soaalnyaa bulaannyaa sedaang meneraangi
& menemaaniku disini

co: kemaarin aaku liaat aadaa 1000 bintaang di laangit
ce: aah yaang bener??
co: iyaa bener, taapi sekaaraang tinggaal 998 bintaang…
ce: lho…kow bisaa ilaang duaa?
co: iyaa 2 bintaang yaang ilaang itu ternyaataa aadaa di daalaam maataa kaamu
(saambil liaat maataanyaa daalaam2)

co: baapaak kaamu maaling yaa?
ce: ih….kow jaahaat sie baapaak ku dibilaang maaling. kow gitu?
co: iyaa soaalnyaa kaamu pintaar baanget mencuri haatiku..

co: baapaak kaamu naahkodaa yaa?
ce: enggaak kow….
co: taapi koq aaku ingin sekaali berlaabuh di pelaabuhaan haatimu….

co: Lo kenaapaa sih?
co: Saakit gaa sih?
ce: Saakit kenaapaa?
co: Bidaadaari kaayaa lo, jaatuh dr laangit.. Saakit gaa sih?

co: saay, 1 + 1 beraapaa ??
ce: 2 saay
co: saalaah mustinyaa itu 1
ce: koq bisaa
co: kaarenaa naanti cintaa ku daan cintaamu aakaan melebur menjaadi 1
ce: aah saay bisaa aaje de :

co: gw laage bingung neh
ce: bingung naapaa ??
co: iyaa bingung,aajaa. .kok lo bisaa aadaa disini yaa sekaaraang ..??
ce: loh maaksudnyaa ??? (taambaah bingung jugaa )
co: iyaa, soaalnyaa gw pikir bidaadaari tuh aadaanyaa di kaayaangaan
ce: *&^$^&

ce: baang, kaalo aaye jaadi bungaa, aabaang jaadi aapaa?
co: aabaang pengen jaadi maataahaari neng…
ce: kok gaa jaadi kumbaang sih baang??
co: kaan bungaa gaa bisaa hidup taanpaa maataahaari neng…

ce: mmm,, kaalo aaye jaadi bulaan, aabaang jaadi aapaa?
co: aabaang tetep pengen jaadi maataahaari neng…
ce: kaan maataahaari maa bulaan gaa isaa ketemu baang??
co: kaan bulaan bisaa bersinaar kaarenaa sinaar maataahaari neng..

co: kaamu taahu aapaa definisi daari indaah ??
ce: mm..yg jelaas indaah itu caantik…
co: well bener sih, tp menurut gw …
indaah itu aadaalaah saaaat dimaanaa kitaa nggaa meraasaakaan sedikit pun
keburukaan di daalaamnyaa ..
kmu pernaah ngeraasaain yg begitu ???
ce: mungkin kaalee yaa
co: klo aaku sering bgt…daan itu aadaalaah saaaat…..diriku bersaamaa dengaan
dirimu
ce: maalu
======================
========================

sekian dulu ya.. rayuan gombal nya,, lain kali pasti info remaja tambahin..

salam remaja indonesia
jangan lupa kasih like..Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 20.03 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...